2010. május 1., szombat

MÁJUS 1 – ZSIDÓBÉRENCEK NÉVSORA


EZEK A FELVILÁGOSULTAK MÁR
2006-BAN MEGHIRDETTÉK
A ZSIDÓURALMAT

Mi, ennek a nyilatkozatnak a megfogalmazói kijelentjük, Orbán Viktort a XX.-XXI. század Európa-szerte legkiemelkedõbb politikusának tartjuk. (…) Mi, keresztények tudjuk, hogy az ember gyarló, s olykor hibázik is. Ám Orbán Viktor az elmúlt tizennyolc eszetendõben – miközben filozófiája, társadalomról alkotott képe, célja folyamatosan fejlõdött – pontosan feltárva ennek a sokat szenvedett magyar népnek-nemzetnek fájdalmas diagnózisát, hatalmas mûvet alkotott a magyar polgári demokrácia megteremtése érdekében. Amely a hazai és a nemzetközi politikatörténetben méltó helyet kap majd. Orbán Viktor magyar hazafi, sorsa összefügg a nemzet sorsával is! (részlet a fenéknyaló szövegükből)
Aláírók:
M. Szabó Imre televíziós újságíró, Európa-érmes, Bayer Zsolt televíziós mûsorvezetõ, újságíró, Bándy Péter újságíró, Magyar Demokrata, Dr. Bõzsöny Ferenc fõbemondó, Beck György nyugdíjas informatikus, Bõdey Kati és Sándor nyugdíjas, Csoóri Sándor költõ, Csernák Árpád író, a Búvópatak fõszerkesztõje, Dr. Csókay András idegsebész, Csapó Endre (Sydney) Ausztrália, fõszerkesztõ, Cs. Kovács Gabriella, építészmérnök, Danielisz Adrienne, Deáki László történész-újságíró, Döbrentei Kornél Európa-érmes költõ, Duray Miklós, a Magyar Koalíció Pártja ügyvezetõ elnöke, Felvidék, Éliás Tibor operaénekes, Fillinger László nyugdíjas villamosmérnök, Ferencz Éva énekmûvész, Dr. Kovácsi Aladár öttusázó olimpiai bajnok, Ferencz Csaba professzor, Fekete József újságíró, Debrecen, Frigyesy Ágnes újságíró, Fülöp László, építész, író, USA, Gera Katalin szobrászmûvész, fõiskolai docens, Görög Csaba nyugdíjas mérnök és családja, Gyõrffy László író, publicista, Herman Adrien, Herman Gábor, Herman Ferenc, Horváth Alpár, az Európai Idõ fõszerkesztõje, Dr. Horváth Miklós állatorvos, volt MDF-es országgyûlési képviselõ, Boóz Károly épületgépész, Dr. Horváth Miklósné vegyészmérnök, dr. Horváth Béla ny. fõállatorvos, Horváth Károlyné, Budapest, Hátsági Béla nyugalmazott gazdász, Dániel Miklósné m.szerkesztõ, Hetényi Tamás villamosmérnök, USA, Eperjes Károly színmûvész, Dr. Eõry Ajándok orvos, Eszterle István KÉSZ, Dunakanyar, Dr. Jávor Alajosné, Jávor Zoltán ny. fõiskolai tanár, Haeffler András szerkesztõ, Magyar Rádió, Jáky Ildikó, Jókai Anna Kossuth-díjas író, Kalász Márton, a Magyar Írószövetség elnöke, v.Dr. Keményfi Béla, Kemény András szerkesztõ, Kairosz Kiadó, Kondor Katalin, a Magyar Rádió volt elnöke, mûsorszerkesztõ, Európa-érmes, Korbuly Péter, a Magyar Rádió bemondója, Koltay Gábor filmrendezõ, Kõvári Péter villamosmérnök, Kusztos Tibor lelkipásztor, a „Kalotaszeg” fõszerkesztõje, Erdély, Mag László kommunikációs szakértõ, Morvai Katalin újságíró, Maróth András üzemmérnök, Nemes Attila versus egyetemi tanár, érsebész, az orvostudományok doktora, Nagy Kollár Gyuláné, Duna-korzó Polgári Egyesület elnök, Paks, Pitti Katalin operaénekes, Rév Tamás, Oláh Gyárfás tanácsadó, Alcsútdoboz, Lovas Erika tanár, Sarusi Mihály József Attila-díjas író, Táncsics-díjas újságíró, Sarusiné Kállai Rózsa pedagógus, Sarusi Gyöngyi pedagógus, Siklósi Beatrix mûsorkészítõ, Szabó Bernadett könyvtáros, Szabó Ákos ny. gépészmérnök, Szabó Ákosné ny. középiskolai tanár. Szabó Gergely közgazdász, Szabó Imréné vállalkozó, Budapest, Szabó Miklós villamosmérnök, Szitányi György újságíró, Tõkés László királyhágó-melléki református püspök, Nagyvárad, Tolnai Eta közgazdász, Szanyó Árpád gépészmérnök-vállalkozó, Nemestóti Szabó Veronika énekmûvész, Nagybákay A. János menedzser, Takacsik Tibor cégvezetõ, vegyész, Kolozsvár, Tornádó Polgári Kör (Tornádó Hír Koppándi Barna szerkesztõ). Turcsány Péter író, Kráter Kiadó, Vass István Zoltán újságíró, Venczel Szilvia, Veress László jogász, Wabrosch Katalin pedagógus, Nünberg, Wittner Mária '56-os halálraítélt, országyûlési képviselõ, Vikidál Gyula színmûvész, Kaslik Péter ny. tanár, Cambridge, Ontario, Kanada, Dr. Mados Lászlóné, Mézes Miklós, a Demokrata Néppárt volt parlamenti képviselõje, Niagara Falls, Kanada, Lászlóczky Éva vállalkozó, dr Lipták András, nyugdíjas mérnök-doktor, Belovai István katonai hírszerzõ, USA, Varga Domokos György újságíró, P. Szõke János, a Mindszenty Alapítvány kuratóriumának tagja, boldoggá avatásának ügyvivõje, Makovecz Imre építész, Dr. Nemes Tibor közgazdász, Nemesné J. Mónika közgazdász, Vári Fábián László költõ, Kárpátalja, Zoltán Erika tanár, Cs. Kovács Gabriella, építészmérnök, Orbán Éva, '56-ot kutató újságíró, Erzsébet és János Lakatos, Wooster, Ohio, USA , Illenczfalvy Szász Marianne költõ, Dr. Farkas Judit jogász, a Búvópatak fõmunkatársa, Dr. Bognár Béla emeritus professzor, Dayton, OH, USA; (Deák Kör), Dr. Bokor Imre ny. mérnök ezredes, Dr. Fodor Andras genetikus, Wooster, OH, USA (Deak Kor); Fodor Andrásné Máthé Andrea, Research Associate, Wooster, OH. (Deak Kör), Dr. Fodor Judit, ny. miniszteriumi tanácsos, Budapest; Dr. Lengyel Alfonz régész, egyetemi tanár, Florida, USA (Deak Kör), Dr. Lupkovics Gábor fizikus, Dr. Kerkovits Gábor, szívgyógyász, Budapest, (Deák Kör); Kenessey Csaba, Svájc; Saárossy Kinga színmûvész; Tornádó Polgári Kör (Tornádó Hír Koppándi Barna szerkesztõ), Horváth Károlyné, Budapest, Szabó Szilvia fõállású anya, Tharan-Trieb Marianne fordító; Rónaszékiné Keresztes Mónika pedagógus, az erzsébetvárosi Fidesz alelnöke és családja (Bernadett, Regina, Álmos – elsõ szavazók! – Mónika, Balázs, József, János Zsigmond, édesapjuk, Rónaszéki Balázs villamosmérnök) Juhász Róza és Oberfrank Pál, színészek. Baracskai Gézáné, Budapest, Hõs Gábor, a Magyar Polgári Média Egyesület elnöke, dr. Kõrösmezey Ákos fizikus, Pados Enikõ, Pajor-Gyulai Károly mérnök, okl. közgazdász, ny. kormányfôtanácsos, Pajor-Gyulai Károlyné, ny. tanítónõ, Péterváry Gábor vezetõ szerkesztõ (Magyar Rádió), Rázmány Csaba unitárius püspök, Hardy F. Gábor, a Szövetség a Nemzetért Alapítvány kurátora, Szilágyi Ákos, New York Polgári Kör, Kellermayer Miklós egyetemi tanár, Kiss Dénes költõ, Pósa Zoltán író, Bubik Veronika, formatervezõ, grafikus. Gopcsa Katalin mûvészettörténész, Balogh Elemér író, Dr.Perneki-Simonsits István nyugdijas sebészfõorvos, Balassa Botond nyugdíjas, Füri Gábor, Teleki Júlia tartományi képviselõ, Délvidék, Füriné Babits Ágnes, Budapest, Tóth Nándorné, nyugdíjas tanár, Juhász Etelka, nyugdíjas tanár, Gyarmati Györgyné, ny. lelkészözvegy, dr. Gurgai Horváth Józsefné, Budapest, Rózsás János író, Zala megye, Nagykanizsa díszpolgára, Phd.Tamássyné Bíró Magda angol-német fordító, nyelvtanár, Tóth Ildikó, Marksteinné Molnár Jutka, szociális munkás, Budapest, Markstein Gusztáv informatikus, Budapest, Medveczky Imréné nyugdíjas, Meveczky Imre nyugdíjas, Budapset, ifj. Bagi László református lelkész, Budapest, Lázár Ödön közgazdász, Franciaország (Deák Kör), Lakatos János és Lakatos Erzsébet, Wooster, OH (Deák Koör), Bartucz Lajos a Deák Kör tiszteletbeli tagja, Szivarványtó, USA; Magyaródy Szabolcs könyvkiadó, Kanada (Deák Kör); Boromisszáné Dr. Varga Éva ny. analitikai kémikus, Budapest. 2006. május 2-án (a Kráter Kiadó oldaláról)