2010. május 6., csütörtök

MÁJUS 6 - NEMZETÜNK SZOLGÁLATÁBAN

AZ UTOLSÓ MAGYAR FŐPAP AKI ÉLETÉT
A MAGYAR NEMZETNEK ADTA

A KATOLIKUS SZÓ NEM AZT JELENTI, MINT
AMIT A HAZUG EGYHÁZVEZETŐK HIRDETNEK
Megjegyzés: Jézus egy, azaz EGY-házat alapított, melyet APOSTOL ANYASZENTEGYHÁZNAK nevezett. Az apostol szó jelentése: "akit a Teremtőisten küldött", amit egyedül a Magyar Nemzetség használhat. A katolikus szó pedig azt jelenti, hogy Jézus Igéje mindenkire EGYETEMLEGESEN vonatkozik. Tehát a katolikus jelzőt csak akkor lehet használni, ha CSAK JÉZUS IGÉJÉT HÍRDETIK! Ilyen EGY-ház pedig EGY-edül : a MAGYAR APOSTOL KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZ, amelynek utolsó törvényes főpapja, a TURUL-nemzetségbeli Mindszenty József hercegprímás volt. (1hozzászólás) Kép: Mindszentyt az ÁVO börtönéből kiszabadították 1956-ban és a várbeli prímási palota előtt üzent a felkelt magyar nemzetnek. Ma van halálának 35. évfordulója, a nagy magyar vezetőnek.