2010. május 7., péntek

MÁJUS 7 - MAGYARGYILKOS FIDESZES


HAZUGSÁGOK
HORVÁTH JÁNOS (Fidesz)
MÚLTJÁRÓL
„1944-ben részt vett a Magyar Nemzeti Függetlenségi Mozgalomban, emiatt a Gestapo letartóztatta. Halálraítélték, de a börtönből sikerült megszöknie.” (wikipedia)

Itt a Gestapó tartóztatta le?

„1944-ben a nyilaskeresztes Számonkérőszék halálos ítéletétől isteni csoda mentett meg diáktársaimmal együtt.” (Horváth saját önéletrajza Fideszes honlapjáról)
Itt a nyilasok akarták megölni?
„1936-1939 között bekapcsolódott a református ifjúsági mozgalmakba, 1938-1939-ben az egyik Soli Deo Gloria kollégium elnöke. 1942-ben belépett a Független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Pártba, továbbá a Magyar Parasztszövetségbe. 1944-ben a Szabad Élet Diákmozgalom tagjaként részt vett a nemzeti ellenállásban, a nyilasok halálra ítélték, de megszökött.” (…) „1956. október 23-a után részt vett a forradalomban, november 9-én New Yorkba ment az ENSZ-hez. „ (másik képviselői oldalról)
Ilyen ügyetlenek voltak a nyilasok? Egy halálraitélt katonaszökevényt hagytak megszökni?
„A Görgey-zászlóalj, Mikó Zoltánnal együtt kitagadottja a hazai és az emigráns bajtársi szövetségeknek. Ugyanis Letkés térségében több mint száz, a Szent László hadosztályban harcoló MAGYAR katonát végeztek ki ezek a görgeysek!! Nem az oroszok! A Görgey-zászlóalj! + 1 adalék: szégyenszemre a Hadtörténeti Múzeum udvarán Korsós igazgató utolsó intézkedése volt a gyönyörű Szent László hadosztály emléktábla MELLÉ helyezni az áruló görgeysek tábláját.” (index fórumból)

„Antifasiszta fegyveres csoport a budapesti ellenállás keretében. Mikó Zoltán vezérkari százados segítségével a Prónay-különítmény keretében szervezték. Tagjai a nyugatra telepítést elkerülni akaró egyetemisták, valamint munkásfiatalok, katonaszökevények, behívás elõl bujkáló férfiak voltak. Parancsnoka Csohány Endre tartalékos fõhadnagy volt. Szervezése 1944. nov. elején kezdõdött, a II. kerületi Ferenczy u. 16., végleges körlete a VIII. kerületi Vas u. 12. alatt volt. Fegyverszerzés, üldözöttek segítése mellett egyéb akciókat hajtott végre. Fõ feladata a Budapesten tervezett fegyveres felkelésre való felkészülés volt. Nov. 21-én egy razzia során a Görgey-zászlóalj 10 munkaszolgálatos tagja a nyilas fegyveres és rendészeti testületek kezére került, akiket dec. 4-én kivégeztek. Ez az ügy volt közvetlen kiváltója Prónay Pál letartóztatásának és különítménye felszámolásának. A 245 fõs Görgey-zászlóaljat, lebukásának megelõzésére, Mikó százados dec. 8-án a Börzsöny-hegységbe irányította. Vámosmikola térségében Márthon István alezredes irányításával partizántevékenységet és felderítést folytatott, együttmûködve a szovjet csapatokkal. A harcokban 5 tagja halt hõsi halált (Fölker Ferenc, Gábor Pál, Imecs József, Kolb Ferenc és Szíjjártó Lajos). A Görgey-zászlóalj dec. 25-én átment a szovjet oldalra. A vele együttmûködõ hadosztály parancsnoka a hátországba irányította, írásban igazolva addigi tevékenységét.” (lexikon)

Horváth János: Tiltott történelmünk 1945-1947 (Századvég Kiadó, 2006)

" Tiltott történelmünk 1945-1947 - könyvünk címe is jelzi, hogy a kommunista rezsim el akarta rejteni a szóban forgó évek valóságát. Mégpedig azért, mert vezetői attól féltek, hogy a polgári demokrácia útján egyszer elindult ország szembeszállhat a diktatúrával, mint ahogyan meg is tette 1956-ban. A Kádár János-i politikusok, látva az ország hangulatát, ráébredtek, hogy az 1945-ös szabad választások révén létrejött polgári-nemzeti kormány ócsárlásával csak irritálják a közvéleményt. Ezért kezdték tagadni az igazságot, sőt tiltani annak emlegetését. Nemcsak a véleményformáló propagandát alkalmazták, hanem a történelem oktatását is saját céljaik szolgálatába állították. Hamisított történelemkönyvek jelentek meg. A hatás megdöbbentően eredményes és sikeres volt – számukra. (kiadó előszava)
Horváth hazudik! 1945-1947 között a szovjetbérenc kommunisták voltak hatalmon, Rákosival az élen és csak a szovjetbérenc pártok működhettek. Polgári-nemzeti kormány? 1945-ben szabad választások? Amikor az oroszok és az ávó százával végezte ki a magyarokat....1947-ben pedig "kékcédulás" csalással győztek a kommunisták!