2010. november 10., szerda

NOVEMBER 10 – JUDATÉVÉ MEGINT BIZONYÍTOTT

NAGY IMRE ÉS
SZOKRATÉSZ  
EGY LAPON?    

Gyalázatos műsort adott a Duna-TV mai nyelvészeti műsora. Újból bebizonyosodott, hogy a hivatásos nyelvészek – úgy szőröstől-bőröstől – mind magyarellenesek. Semmiképpen sem a magyar nyelv megvédése érdekében szólnak és munkálkodnak, hanem sekélyes, jelentéktelen kérdésekben merülnek el. Ezek mind főbenjáró, halálos bűnök. Ahelyett, hogy a módszeres nyelvrontók dolgait lepleznék le és bemutatnák a helyes megoldásokat, nevetséges és álságos kérdésekkel untatják az olvasókat és nézőket. Visszaélnek a tévé adta nevelési lehetőségekkel. Akik a témában nem járatosak azoknak röviden felvázoljuk ezen gazemberek jellegzetességeit. A Kádár-korszak első felének ügyeletes állami nyelvésze Lőrincze Lajos volt, aki a rádiós műsoraiban minden egyes nyelvi vétségre, bűnre és hibára rábólintott ízes szavaival és soha nem itélte el a tudatos nyelvrontókat. Ez a mindent megengedünk felfogás akkor kezdődött el. A Kádár-korszak vége felé és a rendszerváltás elején az ügyeletes állami nyelvész Grétsy László volt. Ő még Lőricze gazememberségein is túllépett és már a rossz példákat is jónak, elfogadhatónak tüntette föl. Az ő szolgálati ideje alatt züllött le a beszélt és írott magyar nyelv a legjobban. Az utóbbi másfél évtizedben előjött egy fiatal professzor, Balázs Géza, aki a korszak züllötségét meglovagolva, még Grétsy megengedő szemléletén is túllépett. Most nem részletezzük ezeket a tünetek, de vérlázító amit a hivatásosok nemcsak hogy megengednek a nyelvrombolóknak, hanem még „jónak”, követendőnek is próbálják feltüntetni. Ez már valódi bűnözés a javából. Persze a rádió nyelvművelő műsorát is éjszakára tették, ami a magyarellenes bűnözés körébe tartozik. A tévékben még ennyit sem szánnak a magyar nyelvre. Gyakorlatilag semmit. A mai adásban a jogi ügyeknél az utolsó szó jogán elmondott beszédekre két példát hoztak föl. Az ókori Szokratészt és Nagy Imrét. Ha van politikai pornográfia (Antall József kifejezése), akkor ez az. Micsoda elvetemült aljasság kell ahhoz, hogy a nagy klasszikus írót és filozófust, aki az emberi kultúrtörténet egyik legnagyobb alakja,  egy lapon emlegessék egy véreskezű kommunista tömeggyilkossal. Nagy Imre szövegéből azt emelték ki, amiben azt hangsúlyozta, hogy őt majd az utókor és a magyar nép föl fogja menteni azon vádak alól, ami miatt kivégezték. Ez ötven év után sem történt meg, hiszen Nagy Imre a szemétdombra való és a hazaárulók között tartják majd számon a későbbi korokban is. Nagy Imre 1958-ban még úgy hitte, hogy a szovjetzsidó ávósrendszere örökké fog élni Magyarországon. Sajnos még most is elég sokan vannak, akik ebben hisznek. Kép: Nagy Imrét az elvtársai 1956. október 23-án este kilökték a parlament ablakába, hogy szóljon már a néphez valamit, balra Tóbiás Áron kommunista rádiós szerkesztő