2009. szeptember 12., szombat

SZEPTEMBER 12 - TERROR A FELVIDÉKEN


HAZUDOZÁSOK A TÓT NYELVTÖRVÉNYRŐL

1 Teljesen hamis az a beállítás egyes lapok részéről, hogy a tót nyelvtörvény az Szlovákia belügye. Ez az ottani őslakos magyarságot durván sérti mindenben. Akinek a nyelvét elveszik, annak az életét is elveszik. Sötét gazember az, aki nem áll ki az őshonos magyarok jogai mellett, éljen akárhol is.

2 Teljesen hamis az a tótok részéről kitalált kikötés, hogy a 20 %-alatti magyar lakosságnak kötelező szlovákul beszélnie és írnia. Ezek a tót gyilkosok arról hallgatnak, hogy úgy lett 20 % alatt a magyar lakosság Felvidéken, hogy irtották a magyarokat minden módon és erőszakosan tótokat telepítettek be, főleg 1945 után. A Fico-Gasparovic-Slota-féle politikusok hallgatnak arról, hogy 1945- 1948 között a FELVIDÉK-i magyarságot MEGFOSZTOTTÁK ÁLLAMPOLGÁRSÁGUKTÓL és „reszlovakizálták” őket. Magyarul: azok a magyarok akik félelemből, a puszta létük miatt szlováknak vallották magukat, azokat megtűrték állásukban vagy kaphattak munkát. GYILKOS SZLOVÁKOK NEM FELEJTÜNK! A BENES-i dekrétumok tovább irtották a magyarságot.

3 Teljesen hamis az az érvelés, hogy egy őslakos magyarnak, aki saját szülőföldjén él, akinek ősei is ott éltek több mint ezer éve, hogy ezeknek a magyaroknak - úgymond – kötelező megtanulni a többségi állam nyelvén, tehát szlovákul. Nem kötelező. A többségi államnak kellene a magyar nyelvet is államnyelvvé nyilvánítania. Számos olyan ország van, ahol több hivatalos nyelv is van egy országban. Arról nem is beszélve, hogy az ősi Felvidék mindig is magyar volt, soha nem volt szlovák terület.

4 Senkit sem ment fel a bűn alól az, ha nem ismeri a magyar történelmet. Úgy látszik elég sok olyan írástudó van a mai csonka-Magyarországon, aki nem akarja a magyar történelmet tudomásul venni.

5 A hazai cigányoknak sem kötelező magyarul megtanulni. Soha sem kötelezték őket erre. Ők nem azért beszélnek 99%-ban magyarul, mert szeretik, elszívelik és becsülik a magyarokat, hanem azért, mert NINCS SAJÁT ÍRÁSBELISÉGÜK. Beszélt nyelvük szókincse pedig igen szegény, primitív, stb. Nincs saját cigány nyelvtanuk, hiszen írásbeliségük sincs. Nincs írott történelmük sem. A cigányság nem nemzetiség, mert soha nem volt államuk, hanem egy beilleszkedésre képtelen etnikai kisebbség. Külön országot kéne nekik biztosítani, Magyarországtól jó távol. Ez az EU és az ENSZ dolga lenne.

6 Súlyos tévedés a szlovák és a román cigányellenes (önvédelmi) szervezeteket úgy beállítani, mintha ezekkel közös állásponton lennénk cigányügyben. A környező térség országai közül Magyaroszágon a legsúlyosabb a cigányhelyzet és a zsidóhelyzet. A környező országok több szempontból is szerencsésebbek mint mi. Ezekben az országokban a kommunista rendszer alatt is nemzeti-nacionalista államvezetés volt, ellentétben velünk, ahol az államvezetés mindig a magyart tekintette csak ellenségnek. A környező országokban nincs számottevő zsidóság, míg nálunk ez a meghatározó hatalmi réteg. A környező országokban lélekszámukhoz viszonyítva sokkal kisebb a cigánybűnözés mint nálunk. Úgyhogy tragikus tévedés azt hangoztatni egyeseknek, hogy a magyar szervezeteknek össze kellene fogni a román és tót cigány- és zsidóellenes szervezetekkel. Ezeknél a külföldi szervezeteknél, az ottani társadalmakban sokkal erősebb és meghatározóbb a magyarellenessség és magyargyűlölet, mint amit az ottani cigányok ellen éreznek. Sem a 16 éves Szlovákiában, sem a 147 éves Romániában nem a cigánykérdés és a zsidókérdés a központi kérdés (mint nálunk), hanem az általános magyarellenesség, a korábbi területrablások következtében. E két országban semmilyen zsidóellenes jelenség nincs, mert ez a két ország már a háború előtt megszabadult a zsidóktól. Súlyos politkai tévedés azt hinni, hogy ezekkel a külföldi nacionalista szervezetekkel lennének bármilyen közös érdekeink. A környező területrabló országok Magyarországot még mindig ellenséges országnak tartják, mert tudják, hogy SOHA NEM MONDUNK LE ELRABOLT NEMZETRÉSZEINKRŐL. Akik magyarként erről lemodanak, azoknak azt javasoljuk, hogy azonnal költözzenek át az elrabolt részekre és onnan prédiákják azokat a vadhülyeségeket, amit nálunk megengednek maguknak, egyes internetes oldalankon. Amit nálunk szabadon megtehetnek, de ott meg sem mukkanhatnának. Nem a partvonalról kell bekiabálni, hanem a pályán kell megküzdeni.

MI VAN A MOSTANI SZLOVÁK MAGYAR

ELLENTÉTEK MÖGÖTT?

Semmi más mint a Trianon-i gyalázat, amelyben még mindig szenvednek a felvidéki magyarok, és most a kegyelemdöfést a nyelvtörvénnyel is siettetni akarják. Másrészt a TERÜLETI REVIZIÓ igénye is napirenden van a magyar közgondolkodás egy részében. Ezt jól tudják az EU-ban is, ezért nem akarnak beleszólni semmilyen magyar jogsérelembe. Ezért hazudják azt az EU-ban, hogy a tót nyelvtrövény a két országra tartozik. Ez a mostani helyzet már nem hozható helyre, el fog mérgesedni ahogy telik az idő. Hiszen a tótok szabad kezet kaptak a magyarok gyilkolására – most már - az EU-tól is. A magyar állam meg a cigányoknak adott szabad kezet a magyarok gyilkolására és ezt a tótok is nagyon jól tudják és dörzsölik a kezüket.