2009. szeptember 7., hétfő

SZEPTEMBER 7 - HAZUGSÁGOK A ZSINAGÓGA KÖRÜL

Kép: Lenin-Rákosi-Sztálin képek alatt a zsinagógában,
a vörös gyilkosok
EREDETILEG KATOLIKUS


TEMPLOMNAK KÉSZÜLT,
NEM

ZSINAGÓGÁNAKPályázók között szerepelt a magyar Feszl Frigyes építész, a kor egyik legnagyobb magyarszellemű éíptésze. Ha tudta volna, hogy ez a templom zsidóknak készül, akkor biztos nem pályázott volna a terveivel. A templomot 1859.szept.6-án adták át, 4 év alatt készült el. Ez magyarul annyit jelent, hogy ez eredetileg nem a zsidók számára készült, hiszen a Bach-korszak közepén zsidók számára zsinagóga nem szerepelt a tervek között. Először jelent meg torony magyarországi zsidótemplomon? Nevetséges. Hiszen a zsidók is kihangsúlyozzák minden alkalmommal, hogy „A ZSINAGÓGA NEM TEMPLOM”, hanem közösségi összejöveteli hely, ahová még vallásosnak sem kell lenni egy zsidónak, ha bemegy oda. Zsidó templom nincs, ez a fogalom teljsen hamis! Korábban nemcsak nem lehetett ilyet építeni, de a zsinagógák maximális magasságát is szabályozták. Tehát annyira hülyének nézik az embereket, hogy a zsidók kedvéért átlépték volna a magyarok az akkori építészeti előírásokat? Ebből is világosan kiderül, hogy eredetileg NEM ZSINAGÓGÁT ÉPÍTETTEK oda. Történelmi tények igazolják, hogy zsinagóga építésére állami pályázatot zsidók ki sem írhattak volna, hiszen 1867-ig a zsidóknak semmilyen jogosítványuk nem lehetett. Az épület átadásán jelen volt LISZT FERENC, aki köztudottan harcosan zsidóellenes volt, s ennek nem egyszer hangot adott írásban is. Liszt ezen kijelentéseit ma antiszemitának nyílvánítanák és be sem mehetne – ha ma élne – koncertezni a zsinagógába. Ha ez valóban zsinagógának épült voltna eredetileg, akkor be nem tette volna oda a lábát soha. Mit keres az állítólagos zsinagógában a többezer éves SZKÍTA ARANYSZARVAS? Mint az állítólagos zsinagóga, állítólagos legnagyobb értéke. Miért tűnt el az állítólagos zsinagógából ez a szkíta aranyszarvas alkotás? Zsidó előírások szabják meg a zsinagógaépítő munkáját. Mindenekelőtt a zsinagóga homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kell néznie: a Dohány utcai zsinagóga bejárata pedig déli irányba néz. Hatalmas bakot lőttek a zsidók ezekkel a hamis állításukkal is.
Azt írja a zsidohu a templomról: „Mintha a mesés Kelet egy darabja tárulna szemünk elé a közép-európai főváros szívében.” Valóban a Közel-Keletnek igen sok mesés és örökbecsű építészeti emlékei vannak, de ezek között egyetlen egy zsidó eredetű sincs. A zsinagóga jelképei között ezeket említik: „ oroszlán (Júda oroszlánja) és korona (a Tóra vagy a tudás koronája).” Történelmi tények szerint az oroszlán a Királyok királyának a jelképe, a korona pedig csak a királyi koronára érvényes, nem pedig a zsidók összeeszkábált véres történétére, a Tórára, amelynél semmi bizonyíték nincs arra, hogy azt Mózes írta volna. Várjuk a „Mózes” aláírásának hiteles képét, de ilyen ötezer év óta sem került elő. Idézzük a sumér-pártus Istar-Gami oroszlánok (képen) himnuszából részletet, összeválogatott sorokból, amelyek pontosan leírják a magyarok gyökereit és jelképeit:
„Az ég oroszlánja – Hatalom jelképe”.
Hiszen a Napkirály legerősebb fénye
Oroszlán csillagból jön földtetejére.
Mind a tizennégy nap így a Fénynek örül . . .
Tizennégy oroszlán a Nap trónja körül,
Így épült aztán Igazság Szentélye
Égen is – Földön is tizennégy oroszlán
Napkirály fényében Igazságot osztván.
Igazság szentélye – halál tornáca lett,
Hogy idegen pallos vág le magyar fejet . . .
Elég volt a pokol sok kínja mi rajtunk!
Idegen uraknak fejet már nem hajtunk.
Féltek, hogy fejetekre üt
A feltámadt Magyarság acélja. ?”

A zsidó oldal mélyen hallgat arról, hogy kik írták ki a zsingógára a pályázatot? Ugyanis ilyenre nem írhattak ki pályázatot akkor, csak templomra. Zsinagógává csak két évtizeddel később alakították át. „A zsinagóga falai között a magyar történelem örömteli és szomorú eseményei is visszhangra találtak. A nemzeti évfordulókat, elsősorban március 15-ét, rendszeresen megünnepelték, ugyanakkor gyászistentiszteletet tartottak a nagy magyar államférfiak (Széchenyi, Kossuth) elhunyta alkalmából is.” - írja az olal. Ez igaz volt a XIX. század végéig, de a XX. században itt már semmilyen magyar ünnepet nem tartottak. Korábban is nem azért tartották azokat az emlékezéseket, mert a magyarokhoz húztak volna, hanem a Monarchia miatti elkötelezettségük miatt, amiből ők nyerészkedtek és ha nem tartottak volna ilyen ünnepet, akkor abból hatalmas botrány lett volna. Voltak viszont Rákosi alatt bőven ünnepek a zsinagógában Lenin-Sztálin-Rákosi képei alatt.(képen)

AKKOR MÉGIS TEMPLOM?

„Budapest ostroma idején a templomot 27 találat érte, ezek egyike-másika hosszú évtizedeken át látható volt.” (a zsidohu oldalról). Akkor mégsem zsinagóga, hanem templom? A belövéseket pedig köszönhetik az oroszoknak, akiket annyira vártak. Aztóta viszont a magyar nép véres, verejtések munkájából tatarozták az épületet. 1993-ban, amikor meghalt a zsidó Antall József, azon a napon egy zsidó fosztotta ki a zsinagóga gyűjteményét. Erről is meg kellett volna emlékezniük. (1 hozzászólás)