2010. április 11., vasárnap

ÁPRILIS 11 - TORINÓI LEPEL RÉSZLETE


Kép: csak pénzért nézhető újra
HOZZÁSZÓLÁS
A Torinói leplet egyes feltételezések szerint Jézus testének a letakarására használhatták a sírboltban. A leplen egy emberi test lenyomata látható. Eddig több vizsgálatot végeztek a lepel eredetiségét illetõen, de a keresztények által várt eredmény nem következett be. Az egyik C-14-es kormeghatározó vizsgálat a középkorra tette a lepel korát. Egy késõbbi vizsgálat úgyszintén. Az ellenvélemények erre azt mondták, hogy a leplet többször javították és lehet, hogy onnan vették a mintát. Erre vettek egy új mintát, mely szintén késõbbi kort jelölt meg. Az ellenvélemény szerint a lepel megsérült egy tûzvész alkalmával és egy megszenesedett szövet nem vizsgálható. A késõbbi vizsgálatoktól elzárkózott a Vatikán. A szektások beszéltek arról is, hogy kozmikus kisugárzása van a lepelnek, de a tudományos világ mosolyog a kimeríthetetlen és fantáziadús érvek hallatán. A 20. század vallási légkörét három vallásfizófiai irányzat uralja. Az ateisták nem hisznek Isten létezésében. A teisták hite szerint az Isten teremtette a világot és jelen van az ember életében minden percben és gondoskodik róla. A probléma ott mutatkozik, hogy a teisták nem tudnak válaszolni arra az egyszrû kérdésre, hogy amikor természeti katasztrófák és járványok kipusztították az emberiség jelentõs részét, akkor az isteni szeretet és jószándék hová tûnt el. A deisták felfogása sokkal közelebb áll a ma emberéhez, mert azt mondják, hogy a Teremtõ (Isten) megteremtette a világmindenséget az Univerzumot a maga szigorú természeti és fizikai törvényeivel és ezek az isteni törvények szabályozzák az egész világ és az ember sorsát. A Teremtõ a továbbiakban nem avatkozik bele a világ alakulásának a folyamataiba. Egy hívõ filozófus mondta egy elõadás közben, ha az Isten csodákkal traktálna bennünket, akkor ellentmondásba kerülne saját magával, mert a csodái ellene mondanának az általa megalkotott fizikai törvényeknek.Mint látjuk az elmondottakból, hogy a teista és deista vallásfilozófiai irányzat is Istentõl származtatja a világot, csupán az ember és az Isten közötti kapcsolatot látják másképpen. Az 1200-as években Könyves Kálmán királyunk rendeletbe adta, hogy "Boszorkányok pedig nincsenek." Ennek ellenére még 500 év elteltével vígan perzselték õket. Az uralkodó rétegnek, beleértve a papságot is, jól jöttek a boszorkányok, mert ezen az alapon elintézhették az ellenfeleiket. A nép rendkívül babonás volt és hittek még a vérszívó vámpírokban is. Jelenleg eltûntek ezek a lények, de idõnként beindítják a repülõ csészealjak fantazmagóra meséit az UFO-kat. És sok labilis lelkûletû személy lelkében helyet kapnak ezek a babonák. Egy másik népbutító eszköz a Fatima-i jelenések, ahol a Szûz Mária üzent az emberiségnek néhány gyermeken keresztül. Ezeknek az üzeneteknek a furcsasága, hogy mindíg az események után hozzák nyilvánosságra és sohasem merik elõre bejelenteni a jövendölést. Ezt elismerte az egyházi vezetés is, de hagyják a rendkívül hiszékeny néptömegeket zsongani. Végezetül elmondhatjuk, hogy Jézus elég keményen véleményt mondott a csodavárókról: "Gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap mást csak Jónás próféát." (Máté 12:39) Az emberiség problémáit nem fogják a várt és kitalált csodák megoldani. A problémákat az embernek kell saját magának megoldani. Ez az isteni csoda bele van programozva a világmindenségbe a teremtés kezdete óta. Segíts magadon és az Isten is megsegít.
AZ ANYAG ÖRÖK
A TUDOMÁNY KÉTSÉGES
A tudományos eredmények sokkal bizonytalanabbak a természeti törvényeknél. Vegyük csak az ANYAG vizsgálóit, a fizikusokat. Ókorban is voltak komoly fizikai eredmények, a középkorban és újkorban is. De ezen eredmények mindig elavultak. Így van ez a XXI-dik századi, mai tudománnyal is. Ami ma még megdönthetetlen tudományos állítás, az holnap vagy évek múlva nem az lesz. Ezzel szemben az örök természet megy a maga útján, Istennel vagy Isten nélkül. A tudósok a mai napig nem tudtak magyarázatot adni arra, hogy az anyag önmagát mitől és miért alakítja? Vagy ki alakítja? Ez az állandó anyagátalakulás egy szellemi program, utasítás alapján megy végbe? Vagy valami fölsőbb, külső parancsok alapján? Mert ezeket a fizikai és kémiai átalakulásokat (emberi behatás nélkül) semmivel sem tudják magyarázni. Aki mélyebben belenézett az anyag belső átalakulásaiba az tudja, hogy nincs anyag szellem nélkül. Persze a szellem rossz szó, de nincs jobb helyette. És akkor az miért van, hogy a tér és az idő az anyagtól függ? A Torinó-i lepelnél nem az a kérdés, hogy van-e köze Jézushoz vagy sem, hanem egy elég titokzatos anyagmintáról van szó, amire még az égés sem igaz magyarázat. A mai tudomány állása szerint nehéz már megmondani, hogy mi a valódi tudomány és mi az ami csak kitaláció. Egy sor fizikai, Föld-i jelenségre sem tudják még a választ. Legutóbb egy olyan száz kg körüli meteor robbant fel Borsod határában pár száz km magasságban, a hangsebesség 40 szeresével jött. Olyan erős fénye volt, hogy Bp-en kívül még alsó Csehországban is látták. Akkor egy magyar csillagász azt jósolta, hogy ez úgy szétrobbant, hogy semmi sem juthatott le a földre. Ezzel szemben már több tucat, kisebb darabot találtak meg a becsapódás környékén. A Torinó-i lepel még sokáig ad megfejtést a tudósoknak. Pedig ma már sokkal korszerűbb atomos részletességű műszerek vannak, mint mondjuk két évtizede.