2010. január 21., csütörtök

JANUÁR 21 – HALVA SZÜLETETT LAP


Kép: a néhai rádiós propagandista
KÉSZÜL EGY ÚJABB BUKOTT ZSIDÓLAP
A közelmúltban több zsidólapot indítottak, ezek egykét szám után azonnal megbuktak. Hasonló sors vár az alábbi kisérletre is. Jó egy éve a MSZ elnöke, Vukics őrnagy indított már egy lapot, ami szép csöndesen kimúlt. Biztosan a hatalmas szakértelem miatt. Most ugyanezek a szakértők egy másik lappal próbálkoznak. A lap főszerkesztője az a Varga Domokos György lenne (képen), aki már Vukics őrnagyról egy népszerűsítő könyvet is adott ki (képen), teljes érdektelenséggel. Varga úr nagy propagandista. Édesapja, Varga Domokos (képen) a kommunista pártállam egyik nagy propagandistája volt, főleg a rádióban adta le zsidószemléletű meséit. Úgy tünik a családi örökséget most VDGY folytatja, neki már három neve van. A zsidók az utóbbi években három névvel szerepelnek és igen gyakran ősmagyar keresztneveket vesznek fel, megtévesztésül. Ha egy pesti zsidó megszületik, akkor 99%-ra biztosra vehetjük, hogy író vagy újságíró lesz belőle. Persze ezeknek lehetnek még más szakmájuk is, de hogy írni fognak és rádióban, tévében fognak szónokolni (erőszakosan kitúrva a magyarokat), az egészen biztos. Most lényegében Vukics őrnagy a legjobb párjára talált, hiszen a másik legjobb barátja, Géczy Gábor is ebből a nemes fajtából származik. Itt is láthatjuk a napnál is világosabban, hogy a zsidóhálózat tökéletesen működik. Az újságnál pedig a magyarok csak arra kellenek, hogy vegyék meg az ő propagandájukat. Alább VDGY elmagyarázza a lapelképzeléseit, majd végül egy árúkapcsolást ismertet. Kék színnel beszúrva a véleményünk.

FAJTISZTA LAP FOG SZÜLETNI

Megint nagy fába vágtam a fejszém, de mit csináljak, ha olyan hatalmasak ezek az előttünk tornyosuló fák! A Magyarok Szövetsége előljárói kértek fel, hogy teremtsek nekik egy hetilapot. Megjegyzem, hónapok óta a közelükben vagyok – különösen Vukics Ferenc közelében –, s jó szívvel állítom, ritka derék, tisztességes társaság. A Vukics, ki vagy? című könyvem és filmem elkészítésének éppen az volt az egyik oka, hogy a Magyarok Szövetsége alapítójáról, a Nemzetvédelmi Egyetem őrnagyi rangú oktatójáról széltében-hosszában azt híresztelték, hogy ügynök, nekem pedig egészen más személyes benyomásaim támadtak róla. Azóta az élet méltó választ adott: a honvédelmi miniszternek nevezett valaki kezdeményezésére pár napja törvénymódosítás született az országháznak nevezett valamiben, s nem is emlegetik ezt a törvényi passzust másként, mint „lex Vukics”, hiszen egyetlen célja az volt, hogy a szóban forgó személyt vagy az egyetem – ő és családja megélhetési forrása –, vagy a Magyarok Szövetsége elhagyására kényszerítsék.)(...) Többször, több helyütt leírtam már, ezért nincs miért szaporítom a szót, csupán a lényegre szorítkozom: a mai magyar média főáramának mindkét oldalát (táborát) (Nincs két tábor! Csak zsidósajtó van, a magyaroktól ellopott lapokat, tévéket, rádiókat ők bitorolják.) az a fajta hatalmi összpontosítás jellemzi, amely a maga uralta szélesebb nyilvánosságtól szigorúan távol tartja a szolgálatába be nem álló politikai és civil erőket, mozgalmakat, törekvéseket. Nos, így járt a Magyarok Szövetsége is: százezreket megmozgató, több napos rendezvényéről, összefoglaló követeléseiről, országjobbító elképzeléseiről épp úgy nem számolt és nem számol be a magasságos magyar sajtó egyik, mint másik oldala. (…) Civilek ezrei azért tömörültek szövetségbe – a Magyarok Szövetségébe –, mert a „rendszerváltozás” óta eltelt két évtized napnál világosabban bizonyította: erős civil (társadalmi, állampolgári) ellenőrzés nélkül a párthatalmak – a gazdasági és a médiahatalmakkal szervesen összefonódva – a maguk közvetlen, rövidlátó anyagi és hatalmi érdekeiket igyekeznek érvényre juttatni a nemzet (s benne tagjai) érdekeivel szemben. (…) Márpedig ha más épít országot nekünk, más készít újságot, tévét, rádiót nekünk, akkor ez az ország, ez a sajtó olyan lesz, amelyben eddig sem volt sok köszönet, s ezután sem lesz. (Igen, ezek a mások a zsidók, akik közé VDGY is tartozik.)
MERT HA VÉGRE NEM HOZUNK ÁLDOZATOT, MI LESZÜNK AZ ÁLDOZATOK! (Ez egy igen aljas, cinikus mondat, hiszen a magyarok estek áldozatul a kommunista és demokrata zsidóterroristáknak, akik az állami főhatalmat bitorolják.)
Lapot kell hát teremteni! De milyet? Hogyan? Néhány szerkesztési alapelv:
Egy új hetilap – a Szilaj Csikó – csak úgy lehet igazi újdonság, ha vagy nagyon nagy pénzt beleölve számos tekintetben a legjobbá tesszük a versenypiacon (ez nem a mi utunk); vagy pedig olyat kínálunk, amelyben adottságainknak köszönhetően eleve mi vagyunk a legjobbak, tehát viszonylag kis befektetéssel is tudunk értékeset, érdekeset nyújtani.
Ellenben meghatározónak kell lennie:
- az öntevékeny, önszerveződő (magyar és nem magyar) társadalom életének, törekvéseinek, értékeinek, kultúrájának, sikereinek, magával ragadó példáinak (egyszersmind buktatóinak) bemutatásában;
- a Magyarok Szövetsége szellemiségéhez, gondolatvilágához közel álló személyek és alkotásaik, gondolataik bemutatásában;
- a nemzetromboló, elvtelenül igazodó, tekintélyelvű („politikailag korrekt”), ön- és nemzetfeladó gondolkodásmód visszaszorításában (mert hát ahogy a népdal mondja: „szilaj csikó nem eladó, nem is zsandár alá való”)
Kik csinálnák?
Számítok mindazokra a gyakorlott vagy gyakorló újságírókra, szerkesztőkre, tördelőkre, fotósokra, grafikusokra, akik a fentebb körvonalazott lapba szívesen dolgoznának. Akik megértik, hogy eleinte a magunkéból kell vetnünk, hogy egyáltalán – s valamikor majd magunknak is – arathassunk.
A Ki vagy, Vukics? című könyv és film szerzőjeként és kiadójaként a következő felajánlást teszem: bárki, aki vásárol két Vukics-könyvet vagy egy Vukics-filmet (dupla DVD-t), az ellenérték felét (1000 Ft-ot) a lapteremtés költségeire fordítom, a másik felét pedig egy havi előfizetési díjnak tekintem. (Tehát a szerző, ill. a kiadó zsebébe ezúttal egyetlen fillér sem kerülne!) Varga Domokos György