2010. április 4., vasárnap

ÁPRILIS 4 – ÜZENET A DUNA-TV-NEK

Kép: a bécsi zsinagóga
Tisztelt Juda-TV!
Gratulálok abból az alkalomból, hogy a Duna-TV átváltozott Juda-Tv-nek. Végre fellélegezhet az elkábított magyar: Erre vártunk már 1100 éve. Ezzel kellett volna kezdeni őseinknek már a honfoglalást is és nem vacakolni, holmi honvédelemmel és országépítéssel. Több mint egy éve az akkor még Duna-TV-ben ment egy program Vízi E. Szilveszter, Kósa filmrendezõ, Schweitzer fõrabbi és talán egy Szabó nevezetű református egyházi méltóság részvételével. Kósa beszámolt az izraeli útjáról és ellágyult remegő hangon ecsetelte, hogy egy izraeli sziklás terepen Mózest látta felmagasodni az ezredéves kőoszlopok között. A társaság tagjai fátyolos szemekkel és remegő ajkakkal nyöszörögtek valamit, ahogy az asztalhoz engedett lakájoknak megengedett. Schweitzer fõrabbi végigaludta az egész műsort, mert már hozzászokott az alattvaló gojok duruzsolásához. Akkor azt hittem, hogy egy véletlen kisiklásról van szó az állítólagos kereszténynek mondott Duna-TV-nél, de nem. Azóta megszaporodtak a judeo programok és megérkezett az erősítés is Erdõ Péter főrabbi személyében, aki mellesleg Magyarország bíborosa is mellékállásban. A rabbi urak és zsidócsahos magyarok témája az ortodox zsidóság tanainak a dicsérete. Valószínűleg a most már Juda-TV-nek nevezhetõ volt Duna-TV szerkesztői sohasem láttak egy Tv-programot a kereszténység történetérõl és az ásatásokról a bibliai időkből a nyugati televíziókban, mert akkor nem járatnák le magukat ilyen nevetséges műsorokkal, melyekről az elõbb volt szó. Azt illenék már tudni minden félhülyének is, hogy a tudományos világ álláspontja Mózesrõl és Ábrahámról az, hogy egyik sem volt élő személy, hanem az irkálgató farizeusok alkották mítoszaikat az évszázadok folyamán. Mózest pl. nem ismerték a korabeli próféták közel 500 évig! Az ásatások eredményei Izraelben negyven év után azt mutatták, hogy egy hajszálnyi emlék sem maradt fenn Mózesrõl, sem az Egyiptomból való kivonúlásról az Exodusról. Az első jelek Kr.e. a 600-as években jelentek meg, amikor a zsidóság a babiloni fogságban összeszedte a sumér, káld és asszír népek hagyományaiból fennmaradt mítikus emlékeket és megalkották az ellopott művekbõl a saját hazug vallási ideológiájukat. És mindezt a sok vallási maszlagot 2010-ben dicsérik a Juda-TV-ben Magyarországon. Nem tudom, hogyan sűllyedhet-e magyar ember mélyebbre, mint a fent nevezet lakájok? Úgy tünik, hogy igen, és még erősíteni igyekszenek. De jön még kutyára dér lakájok és zsidócsahosok! (kedves nézőjük)

Megjegyzések: Kósa Ferenc, korábban MSZMP, manapság MSZP tag, egész filmes pályafutását kommunistabérencségének köszönhette. Ma reggel a HírTV szentföldi műsorában azt mondták, hogy a zsidók semmilyen templomot nem építettek maguknak Jeruzsálemben, ezt tanítják a palesztín iskolákban. A műsorban azt hazudták, hogy a rablóvezér haramia, Dávid-király állítólag ő építette az első templomot, aztán a fia, Salamon a második templomot. Majd végül Heródes a harmadik teplomot, amit a rómaiak leromboltak és a mai Siratófal alsó kövei csak az erdetiek, ahogy ezt mi is írtuk korábban. Viszont meggyőződésünk az, hogy Heródes templomát és építkezéseit sem a zsidók építették, hiszen ők ilyen alantas munkákkal soha nem foglalkoztak, beleértve a földművelést is. Csak raboltak és kereskedtek, de ez náluk sajátos módon összekeveredett már akkor is. A képen a sok bécsi zsinagóga közül az egyiket mutatjuk, amelyet Ludwig Förster, német építész tervezett. A képet csak azért közöljük, mivel ő tervezte még halála előtt párévvel a Dohány utcai zsinagógát is, de az méretében sokkal nagyobb, hatalmasabb. Kérdésünk: Hogy lehet az, hogy a pesti templom sokkal nagyobb lett? Ez költségekben is meg kellett hogy mutatkozzon. Immár több éve várjuk az adatokat, hogy kik építették a pesti zsinagógát fizikai munkásként? És ki fizette ki a költségeket?