2010. október 11., hétfő

OKTÓBER 11 – ELÉGTELEN ORBÁN BEJELENTÉSE

Orbán Viktor leszögezte,
hogy nem természeti okok
 miatt következett be a katasztrófa.

Négy feladatot jelölt meg: kártalanítani kell a károkozók pénzéből a károsultakat, biztosítani kell az emberek munkáját az üzemben, meg kell akadályozni, hogy újabb katasztrófa következzen be, valamint ki kell vizsgálni a felelősség kérdését. A MAL Zrt.-t állami irányítás és állami zárolás alá kell vonni, amíg mind a négy feladatot meg nem oldották - hangsúlyozta a kormányfő. Magyarországon a magánérdek nem írhatja felül a közérdeket - tette hozzá. Ez a nemzeti ügyek kormányának feladata, erre kaptak felhatalmazást.A cég felügyeletét, irányítását, vagyonkezelését állami irányítás alá helyezte. A rendőrség őrizetbe vette és megkezdte a MAL Zrt. vezérigazgatójának kihallgatását. (nepszava, részlet)

Idézetek Orbántól: „Nem élhetünk tovább eltitkolt veszélyekkel”.

„Meg kell neveznünk a felelősöket.”

„Sokkolóak a képek, amik a katasztrófáról tudósítanak.”

MIÉRT NEM MOZDULTAK A BŰNÜLDÖZŐ SZERVEK MÁR MÁSNAP
A CÉG TULAJDONOSAI ELLEN?

Továbbra is teljes vagyonelkobzást követelünk a vörösgyilkosok és Gyurcsányi körei ellen!


FÖLJELENTÉS A
 VÖRÖSGYILKOSOK ELLEN

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr, Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Az MR1 Kossuth Rádió által 2010.10.09-én 15.30 órakor sugárzott Zöldövezet című műsorban „magyar Csernobil?” címen a kolontári, devecseri centrummal bekövetkezett tragédiáról és annak 1996-os korabeli hanganyaggal alátámasztott tudósításából megismert tények (1), továbbá a hazai médiában is közreadottan a Neue Zürcher Zeitungban mai napon „Im Schlamme de Korruption” ( 2 A korrupció mocsarában 3) címmel megjelent tudósítás alapján feljelentést teszünk ismeretlen tettesek ellen az egyenlőre fel sem mérhető különösen jelentős kárt okozó Btk. 171. §-ába (4) ütköző és a (2) bekezdés c) pontja szerint minősülő (5) Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, továbbá a Btk. 259. §-ába (6) ütköző és a (3) bekezdés szerint minősülő (7) Közveszélyokozás, valamint a Btk. 280. §-ába (8) ütköző és az (1) bekezdés b) és c) pont (9) szerint minősülő Környezetkárosítás bűntette miatt az alábbi rövid tényállás szerint. Az MR1 Kossuth Rádió hivatkozott tudósításában felidézésre került az 1995.05.30-tól 1999.07.23-ig Hungalu Rt. elnök Bakonyi Árpáddal (an.: Aczél Zita, l.: 1022 Bp., Bimbó út 4.) 1996-ban készült hanganyag. Ebből világosan kiderült, hogy a korban mindössze 72 millió forintért „eladott” állami vagyonra kötött szerződésében a privatizációs vevő azt is vállalata, hogy a kármentesítést 2010-re befejezik. Kiderült az is, hogy a privatizációból – ugyan csak később színre lépve – szintén részesült egykori Hungalu Rt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 10) vezető fia, dr. Bakonyi Zoltán (an.: Wache Mária, l.: 8220 Balatonalmádi, Budatava u. 1.) vezeti jelenlegi is a katasztrófát okozott MAL Zrt-t. A fentiekkel összefüggésben rögzítjük, hogy a Hungalu Rt. elnök Bakonyi Árpád a MAL Zrt-nek 2000.09.29-től és 2005.05.31-ig igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője volt, míg fia dr. Bakonyi Zoltán a 2013.06.30-ig szóló 2010.02.22-i legutóbbi megerősítése alapján mai is a cég vezetője, a 2005.04.01. napjától kezdődött igazgatósági tagsága nyomán. A korabeli tudósításban Bakonyi Árpád szájából elhangzottan 2010-re befejezni vállalat kármentesítési kötelezettség és a személyi felelősség megállapíthatósága miatt nem mellőzhető a korabeli riportban hivatkozott privatizációs szerződés tételes és részletekbe menő vizsgálata sem, mivel a vállalt kármentesítésnek olyan mértékben nem tettek eleget, hogy az a hatásában még most sem felmérhető tragédia bekövetkezéséhez vezetett. A Ptk. 4. § (4) bekezdése szerint a saját felróható magatartásra való jogalapítás tilalma alapján a már fent is hivatkozott, itt ki nem munkált, de fennálló egyéb személyi összefonódások miatt nincs helye a felelősség áthárításnak, mivel a cég vezetésében érintett személyek a saját korábbi eljárásukból pontosan és közvetlen módon tudták és tudják a privatizációs szerződéssel felvállalt kötelezettségeket, amelyek teljesítése a szigorú tények alapján finom szólva is aggályos. Előzőekben összegzett tényekkel megcáfolhatatlanul bizonyított álláspontunk szerint az, hogy ismeretlen személyek a foglakozásuk szabályainak többszörösen felróható módú megszegésével kettőnél több ember halálát okozták, a különösen jelentős vagyoni kárt és hátrányt is okozva amellett, hogy a természetes vagy korábbi állapot beavatkozással csak részben állítható helyre, illetve túlnyomóan már nem is állítható helyre a természetes vagy korábbi állapot. A Neue Zürcher Zeitung magyarországi tragédiáról szóló hivatkozott mai tudósítása éppen azért adta a Korrupció mocsarában címet, mivel a tragédia bekövetkezése előtt két héttel korábban a veszprémi hatóságok által megtartott ellenőrzés rendben lévőnek találta a tározót, amivel összefüggésben a vezető svájci lap azt is feltárta a Transparency International 2008-as korrupciós kimutatására hivatkozva, hogy hazánk a korábbi 39. helyről a 47. helyre csúszott le, amelyen az eltelt két éves időszakban nem javított. A bekövetkezett családi tragédiákra, a különösen jelentős vagyoni károkra és a MAL Zrt. által folytatott tevékenységre kötött feltűnően alacsony (10 millió forint) összegű biztosításra figyelemmel, nyomatékkal hivatkozunk a Legfelsőbb Bíróság 2/2008. számú Büntetőjogi jogegységi határozatára (11), amely kimondja „Ha a büntetőeljárás olyan bűncselekmény miatt van folyamatban, amellyel kapcsolatban vagyonelkobzásnak lehet helye és alaposan tartani kell attól, hogy annak kielégítését meghiúsítják, a vagyonelkobzással elvonható vagyon, vagyonrész vagy vagyontárgy zár alá vétele akkor is elrendelhető, ha a nyomozás ismeretlen tettes ellen folyik, vagy terheltté nyilvánításra nem került sor.* A fentiekkel összefüggésben T. Cím munkájának segítése érdekében megadjuk a kárt okozó cégen túl azon társaságoknak is a cégjegyzékszámait, amelyekben Bakonyi Árpád, dr. Bakonyi Zoltán érintettsége kimutatható. Kérjük a feljelentésünkben megjelölt bűncselekmények miatt a nyomozás elrendelését és a büntetőeljárás lefolytatást. Jelen feljelentést tisztelettel kérjük tartalma szerint is értékelni, így a közérdekű bejelentésekről szóló 2004. évi XXIX. tv. előírásainak is megfelelően kezelve hivatalból tovább intézni, arról történő tájékoztatásunk mellett. (Tempo Párt, részlet)