2010. január 11., hétfő

JANUÁR 11 – HUNOK NEM LEHETNEK HUNNIÁBAN

AGYBAJOS HIVATALOK
Az Országos Választási Bizottság (OVB) hétfői ülésén hitelesítette azt a népi kezdeményezésre vonatkozó aláírásgyűjtő ívet, amelynek célja, hogy önálló kisebbségként ismerjék el a bunyevác népcsoportot. A kérdés nem először szerepel az OVB előtt: 2006-ban már hitelesített az OVB egy ugyanilyen tartalmú aláírásgyűjtő ívet, és a kezdeményező összegyűjtötte a szükséges ezer aláírást. Az OVB akkor a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökéhez fordult a kérdésben, az akadémia akkori elnöke pedig arról tájékoztatta a választási bizottságot, hogy szakértői vélemények szerint bunyevác kisebbség, népcsoport "Magyarországon nem megállapítható"; így nem tartja indokoltnak önálló kisebbségi közösségként való elismerését. Az Országgyűlés ezt követően elutasította a népi kezdeményezést, amely kiegészítette volna a Magyarországon honos népcsoportok felsorolását a bunyevác kisebbséggel. A horvát nemzetiséghez kötődő bunyevácok képviselője azért fordult ismét az OVB-hez, mert Pálinkás József, az MTA jelenlegi elnöke levélben arról tájékoztatta, hogy megváltozott az akadémia álláspontja. Az OVB ezt követően hétfői ülésén egyhangúlag hitelesítette a népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívét. A kezdeményezőnek két hónapja van a szükséges ezer aláírás összegyűjtésére. (MTI)

HUNNIÁBAN HUNOK NEM LEHETNEK
Pár évvel ezelőtt teljesen törvényes módon a magukat hunoknak vallók szerették volna magukat bejegyeztetni mint népi kisebbség és akkor az összes hivatal elutasította őket. Bezzeg az „idegen szép” és a bunyevácokat most már elismerték. Korábbi években azt üvöltötték, hogy párt és társadalmi szervezet „etnikai alapon” nem szerveződhet, mert ez már „rasszizmus”. Aztán sorra megengedték a cigányoknak pártok és egyesületek megalakítását. Minden idegen náció megvallhatja magát, kikövetelhet jogokat, szervezeteket csinálhat magának, csak a magyaroknak nem engednek meg semmit. A kínaiaknak is lehet mindenféle szervezetük, saját iskolájuk. Nemsokára ferdeszeműek fognak dirigálni a magyaroknak a törvényhozásban.

ALKOTMÁNYOS AGYRÉMEK
Az alkotmány és a kisebbségi törvény is azt a képtelenséget rögzítette le, hogy Magyarországon „szabad identitásválasztás” van. Magyarul, mindenki olyan fajúnak vallhatja magát, amilyennek csak akarja. Ehhez semmiféle igazolás és bizonyíték nem kell. Ha egy néger nálunk cigánynak vagy kínainak vallja magát és pártot vagy szervezetet alakít, akkor azt elfogadják. Sokan már cigányoknak is vallották magukat, hogy felvételihez vagy állami pénzekhez jussanak. Ez a tébolyult felfogás azt hozta magával, hogy bárki annak vallja magát aminek akarja, de ha megneveznek valakit valamilyen fajtájúnak, akkor azt büntetik. Ha látunk egy zsidót, cigányt, arabot, négert kínait, akkor nem nevezhetjük annak aminek látjuk és véljük, csak az ő beleegyezésükkel. Kivéve a jobb helyeket, ahol mindenkit annak neveznek aminek látszanak.