2010. január 3., vasárnap

JANUÁR 3 – AMIRŐL A JOBBIK HALLGAT

MIRŐL HALLGAT A JOBBIK?
Alábbiakban egy eldugott hírt emelünk a magasba a zsidópógárok oldaláról, ahol üzengetnek a Jobbiknak, hogy mit tegyenek. Egyre világosabbá kezd válni – pedig még a választásokig van jó három hónap -, hogy a Jobbik és a Fidesz látszatra egymást támadják, de valójában összedolgoznak. A róka fogta csuka esete áll fönn. A zsidó Morvai Krisztina már halálos nyugalommal nyilatkozza, hogy az ő köztársasági elnökjelöltségét Sólyom László is támogatná. Ezt el is hisszük neki, hiszen egy fajtából valók. Még azt is hozzátette a művésznő, hogy ezért képes lenne az EU-s székét is otthagyni. Ha valaki nem tudná megfejteni a Jobbik kódját és nem érti azt, hogy Vona Gábor miért hallgat fontos kérdésekben, miért hárít el fontos kérdéseket Buddha-mosollyal, arra az alábbi jehuda szövegből választ kaphat és kikövetkeztethet. Orbán Viktor egy Szent Korona mázzal akarja leönteni a zsidó patkányköztársaság régi-új alkotmányát és ebben a Jobbik közreműködésére is szüksége lesz, hiszen az MSZP és MDF nem fogja támogatni őket. Ha nyáron megadják a kettőállampolgárságot az elrabolt nemzetrészeinken élő magyarságnak, akkor az ottani zsidók és cigányok is szabadon özönlenek majd hozzánk. Mint „magyarok”. Katasztórfa elé nézünk, annyi biztos. Csak emlékeztetünk. Jó egy éve föltettük már a kérdést. Ha a Jobbik a parlamentbe kerül, akkor a Fidesz-törvényeket megszavazza? Minden jel arra mutat, hogy igen. Tehát, aki áprilisban a Jobbikra szavaz ostoba módon, annyi mintha a Fideszre vagy SZDSZ-re szavazna. Alább kék színnel emeltük ki a csalásokat!

ZSIDÓK SÚGNAK A JOBBIKNAK
Áldás vagy bukás lesz a Jobbik-út?
Ugyanis világosan látni kell, hogy a jelenlegi parlamenti pártoknak - ezért vagy azért- de elemi érdeke a Jobbik tönkretétele. (…) A Jobbiknak ezért fokozottan a nemzeti-magyar-keresztény párhuzamokat kell mindinkább előtérbe tolnia, épp ezért nem szabad még véletlenül sem „vallásháborúba” keveredni a Magyar Katolikus Püspöki karral. (…) Jobbik vezetésének a minél több voks elérésének érdekében végre meg kellene nevezni egy olyan konkrét, kitűzött célt, amit (akárcsak Horthy Miklós hatalomra kerülése után a trianoni revízió ügyében) az ezt megalapozó legfontosabb tíz feladattal együtt majd folyamatosan sulykolni tud a hallgatóságnak. A magam részéről ezek az alábbiak lehetnének anélkül, hogy most fontossági sorrend felállítanék:
- A magyar föld minden esetben a Szent Korona tulajdona (zsidó intézményekkel), így külföldiek kezébe még bérbe sem adható. Megerősítjük a paraszti közösségeket, állami földhöz juttatva azokat, akik vállalják megművelését.
- Az oktatás teljes szerkezetének felülvizsgálata, átalakítása többek közt azért, hogy a magyar nyelv, irodalom és történelem valamint erkölcsoktatás képezze a súlypontot, alulról építkezve visszaállítjuk a falusi kisiskolák rendszerét, úgy, hogy a kor követelményének megfelelve figyelembe vesszük a Klebelsberg Kunó által felállított modellt. (zsidókkal a minisztériumokban)
- Új alkotmányt hozunk létre, ezzel megerősítve az államot, megkezdjük a mostani államszerkezet teljes átalakítását. Hét évre választunk közvetlenül köztársasági elnököt, lényegesen nagyobb, de folyamatosan ellenőrizhető jogkörrel. (sztalini alkotmány leöntve Szent Korona mázzal)
- Kisebb és hatékonyabb kétkamarás parlamentet, ahol az ellenőrzési feladatú felsőházban jelen lennének a kisebbségek és a kisorsolt civil és érdekvédelmi szervezetek mellett a legalább 300 éves múlttal rendelkező egyházak, amelyek képviselőinek számát a népszámláláskor leadott nyilatkozatok alapján határoznánk meg. Ezzel együtt pontosan meghatároznánk az egyházak és az állam viszonyát. (cigányok, zsidók, buzik, kínaiak és arabok a felsőházban)
- Megrendszabályozni a nemzetközi korporációkat és bankokat Magyarországon. Állami kamatpolitika, amiben szabályozzák a bankok nyereségét, előnybe részesíteni a hazai árukat, beszerzéseket és vállalkozásokat. (majd a zsidók elboronálják)
- Teljes egészében felülvizsgálni az Európai Unióval kötött alapszerződést, a változtatás elutasítás esetében meggondolva kilépésünket is.
- Új, legalább a környező országok ereje ellensúlyozására alkalmas modern hadsereg, csak a magyar érdekeket védő honvédséget, visszaállítva a kötelező sorozást. (hadsereg zsidó tisztek vezetésével)
- Teljeskörű nyelvi, kulturális és területi autonómiát követelni Erdély és Felvidék vonatkozásában, Szlovéniától visszakövetelni az elcsatolt területet. Ukrajna, Horvátország, Szerbia esetében csak a trianoni szerződés rájuk vonatkozó részeinek újratárgyalása és területi engedmények után megszavazni az Uniós tagságukat.
- Állami vállalatok létrehozása a stratégiailag fontos víz, energetikai és hadászati iparágakba magyar beszállítókkal, a legfontosabb szolgáltatók visszaállamosítása.(izraeli cégekkel)
- Visszaállítani a halálbüntetést, igazságszolgáltatást, nem jogszolgálatot a bíróságok részéről. Új, politikai befolyásmentes rendőrséget, bíróságokat, elszámoltatható bírókat, ügyészséget civil kontrollal.
Aranyalapú, így értékálló nemzeti valutát, a MNB jelenlegi túlzott befolyásának felülvizsgálatával. (az aranyat természetesen a zsidók kezelnék)
(polgarinfo,részlet)