2010. január 6., szerda

JANUÁR 6 - VUKICS ŐRNAGY PÁRTOSKODIK

VUKICS ŐRNAGY PÁRTOSKODIK
VUKICS ŐRNAGYOT A ZSIDÓK MOZGATJÁK
Eddigi tudomásunk szerint Bíró András Zsolt szervezi a Krultájt Bugacon, ahová mintegy 9 hun származású népet hívott meg. Rá egy hétre Vukics Ferenc és a Magyarok Szövetsége szervezi a Magyarok Országos Gyűlését Bösztörpusztán, ahová azokat a hun származású népeket hívja meg, akik a bugacira nem nyertek meghívást. Vajon a székelyek melyikre nyertek meghívást? Nekünk ki mellé kell felsorakozni? (...) Azt ígértük valamennyien - amikor együtt voltunk - hogy a kazakisztáni magyar törzset segítjük, amivel csak tudjuk. Semmit sem fog érni a sok tűz körül tett felajánlás, ha nem tudunk jó példát és mintát adni a magyar egységről. Ne tanítsuk meg őket a széthúzásra, amely ma a legnagyobb ellenségünk. Ezért tisztelettel és az ügy fontosságára nézve könyörgőre fogva kérjük az első magyarországi Kurultáj két fő szervezőjét: Bíró András Zsoltot és Vukics Ferencet, hogy tegyék félre nézeteltéréseiket, eltérő elképzeléseiket, egymás elleni haragukat, és a magyar-hun népek érdekében kössenek békességet. Csak ez fogja előre vinni a nemzetet, csak ezzel tudják szolgálni hazánkat. Az Erdélyi Baranta Szövetség egyértelmű állásfoglalása szerint csak akkor tudunk résztvenni a Hun népek találkozóján, ha a tűz körül tett fogadalmunk szerint - az egység jegyében történik. Bármiféle széthúzás, amely népünket osztja meg - az illetőrendezvényről való távolmaradásra késztet minket. Ebben az állásfoglalásban mi egységesek vagyunk, és hisszük azt, hogy ezt székely nemzetünk is így gondolja. Tisztelettel az Erdélyi Baranta Szövetség megbízásából, Kincses Kálmán (Kecskeméti Magyarok Háza Hírlevél, részlet) Kép: Vukics őrnagy, a MSZ elnöke