2010. október 4., hétfő

OKTÓBER 4 – NEMZETESZME HARCOSOK NÉLKÜL

Nemzeti eszme    
Mi a nemzeti eszme? Az az érték, hagyomány, ami őstörténetünknek is alapja, ami szerint ismernünk kell történelmünket és ami mind a mai napig véd, óv bennünket, noha talán nem is tudunk róla. Életünk során gyűjtöttük össze. Ez adja a tartást, ez közös emlékezetünk része, tartó szerkezete. Sőt! Ez annak a filozófiának az alapja, ami meghatározza és erősíti baráti kapcsolódásainkat éppen úgy, mint nemzeti tudatunkat. Tehát a méltósághoz, emberi tartáshoz erre van a leginkább szükség. A fölismerések, nagyszabású és messze látó eszmék hiánya tehet bennünket kiszolgáltatottá és szolgává, harmadrendű alattvalóvá saját hazánkban. És ha nincs megalapozva alkotmány vagy bármilyen, a nemzetet megtartó gondolat, hit, elhatározás, küzdelem és így tovább, nemzeti eszmével, aminek sajátos „téglái” a nemzet tagjainak eszméi, akkor a nemzet előbb-utóbb széthull. Nemcsak a maga szent és nagy értelmében, hanem szellemi, lelki hatásait tekintve is. Magam abban hiszek, ha a magyarokban egyenkint megvan a saját eszmeképzés során kifejlődött éntudat, akkor meg lehet az egyéni nemzet tudat is, azaz az egyén nemzeti eszméje. Vagyis külön-külön is él, mert őrződik a magyarság eszméje. Itt meg kell jegyezni, mert rendkívül fontos, hogy a magyar a nemzet fogalmat is sokkal alaposabban fogalmazta meg, mint más népek. (Kiss Dénes, író, költő)
KIK KÉPVISELIK, KIK HIRDETIK
MA MAGYARORSZÁGON  A NEMZETESZMÉT?
Hol vannak a harcos nemzeti szervezetek?
Hol vannak a harcos nemzeti írók?
Hol vannak a harcos nemzeti költők?
Hol vannak a harcos nemzeti szónokok?
Hol vannak a harcos nemzeti tanárok?
Hol vannak a harcos nemzeti papok, püspökök?
Hol vannak a harcos nemzeti lapok?
Hol vannak a harcos nemzeti tévék, rádiók?

Kép: ami 1956-ban nemzeti önbecsülés és kötelesség volt, azt ma büntetik