2010. február 4., csütörtök

FEBRUÁR 4 – ÓKORI ÁVÓ


MÓZES HIÁBA ÍRT ÖT KÖNYVET?
A fenti kérdésre válaszolva, úgy látszik igen. A nem létező Mózes helyett valakik írtak öt könyvet, amit a zsidók Tórának neveznek. Ez az Ószövetség legfőbb szennykönyve. Melyik nap a tévében nagy szenvedélyességgel mesélték, hogy a Misna (Mózes törvényeinek egyik magyarázata) milyen értékes irodalom a zsidók számára. Túl sok helyet nem fecsérlünk a bűnirodalomra, csak ismertetjük az összefüggéseket.
1 – nemlétező Mózes helyett valakik írtak öt könyvet, de ez a zsidóknak nem tetszett
2 – megírták a Misnát (ismétlés , Kr. u. II. sz. környékén)
3 – ezután megírták a Gemarát (amely a Misnát tovább magyarázza és értelmezi)
4 - ez sem volt elég nekik a fenti szövegekből kiagyalták a Babiloni Talmudot (tan)
5 – még ez sem volt elég nekik megírták a Jeruzsálemi Talmudot, ami egy másik fajta parancsgyűjtemény

az ÁVÓ ókori változata
A lexikonban idéznek a Talmudból, ebből a bűnkönyvből csak egy apró részt emeltün ki.
„Mákkót (Korbácsütések) A Szanhedrin traktátus folytatása, melyben a testi fenyítés törvényeit tárgyalják: miért és hogyan kell a bűnöst megkorbácsolni, illetve a hamis tanúságra vonatkozó törvények. A véletlen emberölés és a menedékvárosokba való száműzetés törvényei is ebben a traktátusban találhatók.”
Persze akik azt hiszik, hogy ezzel vége a zsidó bűnirodalomnak, azok nagyon tévednek. A későbbi századokban ezt még további kiadványok követték, majd jött Marx (szobra Londonban) aki megalkotta a kommunista bűnszervezetet, amit aztán Lenin-Sztálin-Rákosi még továbbfejlesztett.