2010. február 2., kedd

FEBRUÁR 2 – NE SZAVAZZUNK BŰNPÁRTOKRA


PÁNIKBA ESETT A JOBBIK
Az alábbi szövegből kiderül, hogy reszketnek attól, ha nem mennek el szavazni a magyarok. A zsidóérdekű Orbán Éva hamis érvei is alább olvashatók. A szórólap szövegében olyan pontok vannak megfogalmazva, amelyről a Jobbik hallani sem akar. Ezért estek pánikba.
A levél egy levélszövegből és egy szórólap mellékletből áll. Tárgy megjelölése: (NE ADJA ODA A KOPOGTATÓ CÉDULÁJÁT és a SZÓRÓLAPPAL SZAVAZZON!) A szórólap gyakorlatilag felhívás, amelyben kérdések formájában igyekeznek információkat közölni, meglehetősen leegyszerűsített, elnagyolt, naiv formában, felületesen. A levélben megfogalmazott céljuk: „ felvilágosítás, rádöbbentés, szabad magyar engedetlenségi akció (NE ADJA ODA A KOPOGTATÓ CÉDULÁJÁT és a SZÓRÓLAPPAL SZAVAZZON!),vélemény nyilvánítási lehetőség” A szórólap első kérdése a történelmi alkotmánnyal kapcsolatos, s így első sorban a konzervatív, nemzeti elkötelezettségű polgárokat szólítja meg. Elképzelhető, hogy más irányultságúak tovább sem olvassák a további kérdéseket, melyek a pénzteremtéssel a közüzemi elosztó rendszerekkel, a médiával és a tavaszi képviselő választással kapcsolatosak. „Tudta-e, hogy a ’89 utáni politikusaink hátat fordítottak az 1100 év alatt kialakult magyar Alkotmánynak? Tudta-e, hogy ’89 után minden kormány lemondott a pénz teremtés jogáról? (így adósítottak el bennünket) Tudta-e, hogy a nagy elosztó rendszereket (ELMŰ, GÁZMŰVEK, CSATORNÁZÁSI MŰVEK stb.) semelyik magyar kormány nem adhatja el, mert Alkotmány ellenes? Tudta-e, hogy a ’89 utáni média fedezte az ország kifosztóit? Van-e értelme demokráciáról beszélni, hogyha 210 ismeretlen politikus kerül be a Parlamentbe listán a 176 megválasztottal szemben? Ezek után Ön odaadja a Parlamenti pártoknak a kopogtató céduláját??” A tervezett szórólapról a „Szövetségesektől” kérnek véleményt. A végleges szórólappal a feladat a következő: A lakosságot arról kell az MSZ tagjainak meggyőzni, hogy az ajánlószelvényeiket senkinek se adják oda, és ha egyáltalán elmennek szavazni, szavazás helyett az említett szórólapot tegyék a szavazó-urnába, mint követelést. Vagyis érvénytelen szavazólapot adjanak le! Ha a választók megfogadnák a Magyarok Szövetsége tanácsát az ajánlószelvényekkel és a választással kapcsolatban, netán érvénytelen választás is lehetne, hatalmon maradna a jelenlegi hazaáruló, korrupt, tolvaj garnitúra. Ha ezt akarná elérni a Magyarok Szövetségének nevezett szerveződés, meg sem kell kérdezni, hogy kinek az érdekeit képviselik, kik és miért hozták létre. Egyértelmű lenne. Szeretném, ha ez nem lenne igaz. Bár nehezen, de elképzelhető, hogy naiv, átgondolatlan elképzelésről van ismét szó, mint már korábban - az Eu-választások alkalmával - a ne menjünk el szavazni ötlet kapcsán. Nyílván nem az érvénytelen választás valósulna meg, de jóval kevesebb értékelhető szavazat lenne a nemzeti oldalon, és ezzel a nem kívánatos, idegen érdekeket képviselő, bejutók esélyét növelnék - „megfogalmazott követeléseikkel” ellentétesen. A szórólap másik felében az MSZ követeléseit fogalmazzák meg. Egyértelműen és határozottan, amivel teljesen egyet érthet mindenki, aki a magyar érdekképviseletért száll síkra. Mint írják:
„követeljük:
* a Szent Korona Alkotmány jogfolytonosságának helyreállítását!
* A magyar közpénzrendszer visszaállítását!
* A nagy elosztó rendszerek köztulajdonba vételét.
* A nemzeti közszolgálati média megteremtését.
* Visszahívható képviselőket
* Elszámoltatást.”

A befejező mondat ismét a szórólappal – és nem a szavazólappal - történő szavazásra buzdít: „Ha nem talál olyan pártot, aki a fenti célokat vállalja, akkor menjen el a szavazásra és tegye bele a szavazó borítékba ezt a felhívást. Vegyük kezünkbe a sorsunkat!” Egy biztos: ha az MSZ-re hallgatunk, és nem adjuk oda az ajánlószelvényeinket a nemzeti elkötelezettségű pártot képviselő jelölteknek, szavazat helyett röpcédulát teszünk a szavazó urnába, veszélyeztetjük ezzel a szavazás kimenetelét és eredményét. Ezzel egyértelműen Magyarország, a magyar nemzet érdekei ellen teszünk, és halvány reményünk sem lehet, hogy sorsunk irányítását valaha is a kezünkbe vehessük. Pedig már nagyon ránk férne egy Szebb Jövő! Szavazni pedig erkölcsi kötelességünk! Orbán Éva (barikád.hu)