2009. november 15., vasárnap

NOVEMBER 15 – ZENTAI ÜGY


ZENTAI ÜRÜGYÉN
A MAGYAROKAT RÁGALMAZZÁK

Immár hetek óta minden hírben részletesen elmondják az idős harcos elleni hazug rágalmakat, miszerint egy 18 éves zsidógyereket azért vertek agyon, mert nem viselte a sárga csillagot. Ez is egy jellemző zsidó hazugság, mert arra számítanak, hogy mai magyarok nem tudják az akkori viszonyokat. Egy, magyar katonák ilyen ügyben nem intézkedhettek, de ha láttak is ilyet, azt nem saját kezűleg oldották meg, hanem hivatali úton. Kettő, az akkori törvények pontosan leírták milyen büntetés jár a csillag nélkül járkálóknak. Három, a vádló zsidók semmilyen bizonyítékokat eddig nem tudtak fölhozni, ez az egész egy kitalált mese, hogy a magyar népet nemzetközi szinten mocskolhassák és rágalmazzák. Korábban ezt csinálták az azóta már elhunyt Polgár Lajossal, aki szintén Ausztráliában lakott. Viszont még mindig ott lakik egy ÁVO-s zsidó verőlegény, bizonyos Vajda nevű, akit nem üldöznek a zsidók és nem kürtölik világgá. Pedig egy zsidó nő már évek óta írt erről, akinek a férjét halálra kínozta Vajda elvtárs. Kép: Zentai

ELHALLGATOTT RÉSZLETEK

Zentai - a gyanúsított
Budafoki (sváb) gyerek. Valószínűleg szeretett katonáskodni, ezért is lett leventeoktató. Nem igazán politizált, nem volt tagja egyetlen pártnak sem. Nővére elmondása szerint áttételesen őket is érintette a zsidótörvény, mivel a Steiner családnév "félrevezető" volt. Az iskolában a tanáraik ajánlották a névváltoztatást (magyarosítást), hogy például álláskeresésnél ne legyen ebből hátrányuk. Így lett Steiner Károlyból Zentai, ami a magyar királyi honvédségnél sem volt hátrány. Katonai elöljárói kedvelhették, mivel a parancsoknak, előírásoknak megfelelni akaró (túl)buzgó fiatalember már 23 évesen zászlósként teljesített szolgálatot. Ekképpen történhetett, hogy amikor az utcán felismerte egyik volt (levente)növendékét, akiről tudta, hogy zsidó, és aki ennek ellenére nem viselte a rendeletileg előírt sárgacsillagot, bevitte a körletébe, és ott átadta parancsnokainak, akik "kezelésbe vették" a szerencsétlen fiút. Az ütlegelés olyan brutális volt, hogy abba a 18 éves Balázs Péter belehalt. (…)

Balázs Péter - az áldozat
Ugyancsak budafoki illetőségű fiatalember. De nevezzük teenager-nek, mivel csak 18 éves volt, amikor eltűnt. Itt érdemes megjegyezni, hogy a meggyilkolásában állítólag segédkező Zentai mindössze öt évvel volt nála idősebb, 23 éves. Édesapja, Balázs Dezső ügyvéd, hamis papírokkal látta el családját, hogy elkerüljék a származásuk miatt 1944-ben rájuk leselkedő biztos halált, különösen az október 15-i nyilas hatalomátvételt követően. Az apa a háború után nem találta fiát. Egyszer két nyomozó kopogott be Balázsékhoz egy fényképpel, és megkérdezték, hogy ismerik-e a képen látható fiút. Balázs Dezső azonnal ráismert eltűntnek hitt fiára. Mint kiderült, az egyik háborús bűnös perében több tanú állította, hogy a képen látható fiút brutálisan megverték, aki belehalt sérüléseibe, majd tetemét a Dunába dobták. Az apa ettől fogva tárgyalásokra járt, és fia halálával kapcsolatban minden adatot megpróbált begyűjteni. A tanúvallomásokban többször előfordult Zentai (Steiner) Károly neve, akit ugyan Balázs Dezső személyesen nem ismert, de fiától hallott egy ilyen nevű leventeoktatóról. Az apa végül arra a következtetésre jutott, hogy fia halálában jelentős szerepet játszhatott Zentai, hiszen ő ismerte fel az utcán és vitte be a laktanyába. Tehát, ha el is fogadjuk Zentai állítását, hogy nem vett részt a gyilkosságba torkollt brutális ütlegelésben, akkor is ő "szállította", adta a gyilkosok kezére az áldozatot. Balázs Péter halálért Zentai parancsnokát, Máder Béla századost, 1946-ban életfogytiglani kényszermunkára, helyettesét, Nagy Lajos főhadnagyot, pedig 1948-ban többrendbeli gyilkosság miatt először halálra, majd államelnöki kegyelem folytán életfogytiglani kényszermunkára ítélte a népbíróság.
Nácivadászat
A Simon Wiesenthal Központ jeruzsálemi igazgatója, Efraim Zuroff, az Egyesül Államokban született. Közvetlen rokonságában nincsenek sem Holocaust áldozatok, sem túlélők. (pocakos blogjából)
Nos, akkor kiderül, hogy a szóban forgó zsidócsalád úgy ahogy volt, bűnöző volt. És most a bűnözők vádaskodnak.