2009. november 24., kedd

NOVEMBER 24 – MÉG IZRAEL NEVÉT IS LOPTÁK


JÉZUS SEMMIFÉLE
ZSINAGÓGÁBAN
NEM TANÍTOTT
Izrael két részbõl állt Kr.e. a 700-as években. Délen helyezkedett el Juda törzse és északon a jóval nagyobb Izrael. A két országrésznek külön királyai voltak, mert lehetséges, hogy két idegen néprõl volt szó. 1843-ban francia tudósok megtalálták II.Szargon asszír király birodalmának központját, ahol pontos leírást kaphatunk Izrael birodalmának megszünésérõl: "Az én kormányzásom elején elfoglaltam Szamariát és elvezettem 27.290 személyt rabságba." Ezek a leírások megegyeznek Biblia (2 Királyok könyve, 17:3-6) azon leírásaival, miszerint Assziria királya elvezette Szamaria népét és letelepítette õket Hala és Habor vidékén. Helyükre idegeneket telepített be a távoli vidékekrõl, Babylonból és Kutaból. Kr.e. 721-ben "Izrael tíz törzse" örökre eltünt a történelmbõl. (Nelson Beecher Keyes: A Biblia országai és népei) Tehát Izrael északi része feltöltõdött idegenekkel. Galilea és Szamaria a lenézett idegenek (golimok) földje lett a Juda-beliek szemében. A másik kérdés az lenne, hogy mégis miért bitorolja Júda a megszünt Izrael nevét? Judea királyai próbálták ugyan elzsidósítani Galileát és Szamariát, de kevés sikerrel, mert egymást követték a hódítók a térségben. Asszírok, egyiptomiak, perzsák, görögök és rómaiak uralma következett, akik természetesen nem szerették ha Júda királyai feszelegtek. Az elsõ zsinagóga nyomokat Kr.u. a II. századból találták az archeológusok ebben a térségben az odamenekült nazarénusok után. Tehát Jézus nem tanított semmiféle zsinagógában, mert azok az Õ idejében nem léteztek Galilea és Szamaria területén. A zsidó média minden csatornáján nyomják a hazugságot Izrael multbéli mesés és nemlétezõ nagyságáról. A babyloni fogságból hazatért zsidók magukkal hozták Babylon mitológiáját és személyeiknek neveit megváltoztatva és megmásítva összehazudták a saját történelmüket. Ezt aztán megetették a gyatra keresztény világgal, amely napjainkban is szemérmetlenül hazudja tovább ezt a bizonyított csalást, mint a kinyilatkoztatást ennek az alávaló semmi népnek. (tudósítónktól) Kép: Izrael Kr.e. 786-746 között