2009. november 23., hétfő

NOVEMBER 23 – A FILISZTEUSOKRÓL

Kép: Íme az Ember, mutat Jézusra Pilátus

ZSIDÓ MÍTOSZOK ÉS HAZUGSÁGOK

A zsidók templomait külföldi építõmesterek építették. Az anyagot, mint pl.a cédrusfát Libanonból szerezték. Ezek az események regisztrálva vannak, csupán a zsidólakáj népség úgy tesz mintha sohase hallott volna róla. Újabban történelmi sorozatként azt próbálják bizonygatni a televíziókban, hogy Jézus kivégzéséért nem a zsidók, hanem egyedül Pilátus a felelõs. A zsidóság máig sem ismerte el, hogy Jézus keresztrefeszítése bűntény volt, de ennek ellenére a judeokereszténység lakájai a Vatikánban sűrűn kéregetik a bocsántot a zsidóság ellen a történelem folyamán elkövetett keresztény túlkapásokért. A zsidók még egyeszerű szerszámok készítését sem ismerték, mert az ellenségeikhez a filiszteusokhoz fordultak ekevas vásárlása érdekében. A filiszteusok bizonyítottan görögök voltak, akik a földrengés sújtotta görög területekrõl vádoroltak be Palesztína területére. Kialakítottak egy teljesen önellátó társadalmat, ahol a földmíveléstõl kezdve a fémmegmunkálásig és a fejlett kerámiakészítésig szinte mindent ismertek. Városaik gazdagsága szemet szúrt a primitív és buta Júdea lakóinak , akik aztán állandóan zaklatták és kirabolták a filiszteusok városait. Az eseményeket késõbb belehazudták az ószövetségként ismert zagyvalék írásaikba, ahol pl. a Dávid és Góliát meseként vált ismertté. A régészek teljesen feltárták a filiszteusok egykori fõvárosát Akront és nyomon követték történelmüket is. Az évszázadok folyamán láthatóvá vált, hogy a kezdetben teljesen görög kultúra lassacskán átvette a környezete behatásait és szokásait, de ezek a behatások lassan elnyomták az eredeti görög kultúrát és 4-500 év alatt beolvadtak vagy eltüntek. Valószínűleg, hogy ezek utódai a mai palesztínok. Az egyik televíziós programvezetõ megjegyezte, hogy figyelmeztetés lehet minden nép számára, ha feladja kultúráját akkor a filiszteusok sorsára jut, mert ez a tehetséges nép minden más volt, csak nem az, aminek a Biblia hazudja nekünk. (1hozzászólás)

LE KELL LEPLEZNI
A TÖRTÉNELEM HAMISÍTÓKAT

Azt hazudják nálunk előszeretettel, hogy nem a jeruzsálemi zsidók – úgy kollektíven – ölették meg Jézust, hanem csak a zsidó papok. Nos, ennek a hatalmas hazugságnak kitünő leleplezését adta Mel Gibson: Passio című filmje. Ott ugyanis több jelenetben látszott, de ez van az Újszövetségben is, hogy bizony a teljes zsidó népség követelte Jézus halálát, a „Feszítsd meg!”-et. Mert a zsidók abban a környezetben semmiképpen sem tűrtek volna meg olyan valakit, aki a bosszúálló Jahve tanait megcáfolja és leleplezi. A film egyik legnagyobb jelenete éppen Pilátusnál volt, amikor az örjöngő zsidó tömeg magatartása meglepte a helytartót és hiretelen nem tudott mit csinálni? Visszament az erkélyről a szobájába feleségéhez és elmondta, ha a zsidók kivégzési óhaját teljesíti, akkor nem lesz zsidólázadás és megoldódik a probléma. Ha viszont nem teljesíti a zsidók óhaját, akkor felettesei őt itélik el, mert a zsidólázadáson sem tudott úrrá lenni. És akkor egy mellette álló fölteszi a kérdést Pilátusnak „Mi az igazság?” És akkor Pilátus kitér a válasz elől, s akkor mossa kezeit, mert ki akart bújni a felelősség alól. Elkövette a nagy hibát, mert nem a lelkiismeretére hallgatott, ami azt súgta neki, hogy Jézus ártatlan, s ezért nem lenne szabad kivégezni. Mese nincs, a zsidók végeztették ki Jézust, kollektív akarattal.

EGY NÉP ÉPÍTÉSZET NÉLKÜL

Továbbra is várunk olyan épületképeket, amelyeket ókori vagy középkori zsidók építettek maguknak.