2009. november 29., vasárnap

NOVEMBER 29 – HAMISAN MAGYARÁZKODNAK

Kép: Örs-vezér téren 2007-ben a kereszttől jobbra, kivilágított menóra állt
MAGYARÁZKODIK A JOBBIK
Úgy látszik a Jobbik a szerencsétlen keresztállítását nem tudja megmagyarázni, ezért erre egy külső újságírót vettek igénybe.
Sokan újra és újra felteszik a kérdést: karácsonykor miért keresztet állítanak? Ők a keresztet kizárólag a húsvéti ünnepkörre korlátoznák. (Vagy még arra sem…) Mások ebben valami fájdalmasat, a kivégzés eszközét látják. Bennünk viszont – és talán mi is számítunk egy kicsit ebben az országban – az otthonosság érzetét kelti; számunkra fontos mindaz, amit jelent, minket ez vesz körül az otthonunk falán, a templomban, a gyerekeink iskolájában. Vannak szavak, színek, képek, szimbólumok, amiktől belső melegség, öröm önt el bennünket. Ilyen az, ha meghalljuk a Himnuszt, ha meglátjuk a magyar címert, a piros-fehér-zöld trikolórt vagy a Turul nemzetség vörös-ezüst sávozású zászlaját. És ilyen a kereszt is. Én szeretem a keresztet. Emlékszem, mekkora élmény volt, amikor először pillantottam meg a sziklakápolna tetejére helyezett, kivilágított keresztet a Gellérthegy oldalában, az éjszakai Budapesten. A kereszt nem mint Jézus kivégzésének eszköze született meg jelképként, hanem ősidők óta napszimbólum is. Az ókori keleten az Istent a napban tisztelték, tehát a kereszt jele évezredekkel Krisztus születése előtt ugyanúgy a mindenható jelenvalóságát hirdette, mint ma. A magyar nyelvben hihetetlenül gazdagon és pontosan a kereszt szóban benne van – az európai nyelvekben talán egyetlenként – a keresztel és keresztény szavunk is. Ezért ha valaki a keresztre pillant, a kereszt szót kimondja magában, önkéntelenül hozzáérzi a „keresztelni”-t, az újjászületést. És beleérzi a keresztényt is, a Krisztus-követőt. S noha Krisztust legtöbbször a kereszten, a halál pillanatában ábrázolják, a keresztből asszociált kereszténységről nem a halál, hanem az élet, az örök élet, a szeretet jut eszünkbe. (jobbik, részlet, Ungváry Zsolt)

KAMPÁNYFOGÁS A JOBBIK-KERESZT
Sajnos a szerzőnek nincs igaza. Előtte még annyit, hogy a Jobbiknak ez a szerencsétlen keresztállítási ötlete csak a kampányukat szolgálja, egyfajta olcsó figyelemfelkeltés, hogy az emberek azt jegyezzék meg, hogy a Jobbik állítatta a kereszteket. Amikor évekkel ezelőtt ezt először kihelyezték, már akkor élesen kifogásoltuk, mert a kereszt nem a karácsony és nem a Kis-Jézus jelképe. Ez egyfajta provokáció. A Jobbik azt érte el vele, hogy a Nyugatinál és az Örs-vezér téren a zsidók azonnal egy menórát állíottak a kereszt mellé. Erről persze hallgat a Jobbik és Ungváry is. Ha a Jobbik azzal foglalkozott volna, hogy az iskolai osztálytermekben legyenek keresztek, akkor még lett volna ennek valami értelme. Ráadásul a Jobbik képmutató is, mert a magyar kettőskereszttel - amely az apostoli királyságra utal - kampányol, miközben ennek értékeit és üzenetét már nem akarta átvenni. Azért is képmutató a Jobbik, mert magát ezzel a jelképpel kereszténynek próbálja föltüntetni, miközben a pártjukat zsidók alapították és jelenleg is zsidó szónokokat használnak. A Jobbik ennyire hülyének nézi a magyarokat. Az "Új Erő"....Ungváry okoskodása nevetséges. Fölpillant a Szikla-kápolnára....? És fölötte a szovjet jelképet már nem látja? Ahonnan csak az orosz katonát és a csillagot távolították el, de a lényege megmaradt. Másrészt az ókori nap-keresztek Jézus előtt és Jézus után nem azonos tartalmúak a mai római kereszttel és más az üzenetük is. Úgy látszik Ungváry nem tudja, hogy az ősi magyar szokások szerint a templomkban és köztereken Betlehemes jelképeket szoktak állítani, amelyek most már egyre jobban divatba jönnek Magyarországon. Vannak olyan helyek ahol már élő állatokkal és igen szép, korhű bábúkkal készítenek ilyeneket. Végezetül Ungváry a vallási ünnepekkel sincs tisztában, hiszen Húsvétkor a feltámadást, Karácsonykor pedig Jézus születését ünnepli a keresztény világ. Ezt csak az elfajzott korcsok nem tudják Magyarországon. Az pedig, hogy országosan a helyi önkormányzatok ellenzik a keresztállítást, az a helyi kommunsitáknak köszönhető, ahol szinte mindenütt fideszes zsidókkal vannak összekeveredve.