2009. november 23., hétfő

NOVEMBER 23 – ÖSSZEFÜGGÉSEK

UGYANAZ A BELTERJES TÁRSASÁG

Húsz éves a III. patkányköztársaság, amely az 1918-as Károlyi Mihály-féle patkányrendszert tekinti jogelődjének. Ez a férges banda akarta megszüntetni Magyarország államformáját, a királyságot, de Horthy-kormányzó alatt visszaállt a magyar jogrend, egészen 1945-ig, amíg újra a patkányok kerültek hatalomra, szovjet támogatással. 1989-1990-ben, amikor a patkányok meghirdették a többpártrendszert, sokan azt hitték, hogy a pártok majd különbözni fognak egymástól. Húsz év kellett ahhoz, hogy az agymosott, történelmi tudatát elvesztett magyar társadalom ráébredjen arra 2009-ben, hogy mindegyik párt azonos, a magyargyűlöletben és a magyarok kirablásában is ugyanazok. De a képlet nem ilyen egyszerű, mert az „okos” zsidók mindig kitalálnak újabb csalétkeket, amivel az agymosottak tömegeit újra meg tudják vezetni. Nekik a legjobb üzlet a „nemzeti” jelképekkel és szónoklatokkal történő űzérkedés, mert tudják azt, hogy vannak elég sokan olyanok, akik nem néznek a dolgok mögé, mert bepárásodik a szemük a nemzeti jelképektől. Erre épít lényegében a Fidesz és a Jobbik is. Ennek a két pártnak azonos a szavazó és szimpatizáns tábora, a lényeget illetően.

AZONOS SZAVAZÓTÁBOROK

1 A hivatásos gazemberek, az érdekből csatlakozók, akiknek anyagi, munkahelyi, befolyási érdekük fűződik ahhoz, hogy a két pártból hasznot húzzanak a jelenben vagy a jövőben. Ezek a megválogatott gazemberek láthatók általában a gyűléseken.
2 Van egy olyan tekintélyesebb rész, akik a bepárásodott szeműekből állnak. Akik elhisznek minden szélhámosságot és azt hiszik, hogy ez a két párt majd a magyarok érdekeit fogja nézi. Ezeknek nem jut eszébe az, hogy a Fidesz 20 év óta csak a zsidóérdekek szerint politizált és az sem jut eszükbe, nem látják azt, hogy a Jobbik hat éve ehhez igazodik partnerként. Ez az a széles tábor, amelyiknek 20-30 év kell ahhoz, hogy rájöjjenek arra, hogy becsapták őket. Lényegében mindkét párt ezt a rétegek célozza meg szavazónak, a hamis nemzeti szólamokkal. Ezek azok, akik a zsidó szónokokban semmi kivetnivalót nem látnak és semmire sem gyanakszanak. Tehát a legkönnyebben becsaphatók.
3 A legnagyobb, többmilliós réteg a teljesen közömbösöké, akiknek teljesen mindegy milyen párt, milyen politikai rendszer van hatalmon. Ezek közül sokan érzelmi, hangulati alapon szoktak szavazni, de a többség otthon marad és nem szavaz. Nem azért nem szavaznak, mert ennyire okosok, hanem ösztönből, lustaságból, stb.

Ebből a három rétegből csak az 1-ső az, amelyik tudatosan cselekszik és godolkodik, még ha rossz ügy mellett is. Ezeket nem zavarja az álnemzeti zsidóbérenc szervezetek szerepe és összefonódása. Ezeknek a pártoknak, szervezeteknek a szócsővei egymással behelyettesíthetők. Teljesen mindegy melyiket olvassa valaki, ugyanazt kapja belőle. Hogy mennyire összefonódott, azonos érdekű társaságról van szó, a Fidesz-Jobbik esetében azt jól példázza néhány reklámoldaluk, amelyet itt mellékelünk. A mostani Fidesz-Jobbik eset kisértetiesen hasonlít arra, ami 1948-ban volt. Akkor a kommunista párt és a szociáldemokrata párt látszólag egymás ellenfelei voltak. Az ostobák számára úgy tüntek mintha a szocdemek jobbak lennének a kommunistáknál, de aztán egyesült a két párt MDP néven. Most ez a két párt (Fidesz-Jobbik) azt bohócszerepet játssza el a magyar választók megtévesztésére, mintha egymás ellenfelei lennének. Korábban az SZDSZ kikelt fiókája a Fidesz volt. Aztán a Fidesz kikelt fiókája, a Jobbik lett. Elég csak megnézni a Jobbik nem egyértelmű tetteit, zavaros nyilatkozatait, bohócmutatványaikat. Egyik párt sem hiteles, egyik sem magyarul beszél. Annak ellenére, hogy magyar szavakat használnak. Az álnemzeti lapokra is ugyanez a magatartás érvényes. Az itt látható képen lévő oldalak közösek abban, hogy a Rózsa-Flores-féle terroristákat dicsőítették, a valódi helyzetet elhallgatták a magyar olvasók elől. Egyik lap vagy oldal sem beszél a hazai zsidóbűnözésről, s arról, hogy kik azok nálunk, akik ezt támogatják és elhallgatják.