2009. november 22., vasárnap

NOVEMBER 22 – MORVAI SZÁRMAZÁSAMÉG MINDIG MORVAI SZÁRMAZÁSA
ZAVARJA A POLGÁRZSIDÓKAT


Hogy aztán ehhez a politizálásnak csúfolt verbális ámokfutáshoz miért éppen a zsidózás ilyen-olyan válfajait hívja segítségül Csurka, arról halvány fogalmam sincsen, az azonban kétségtelen, hogy lapjában szinte minden alkalommal az Morvai izraelita kapcsolatait emlegeti. Így volt ez a múltkoriban is, amikor az embereket „magunkfajtákra” és „magukfajtára” osztó egykori jogvédőt egy zsidó összeesküvés részesévé tette, akinek a gyermekei ráadásul a Lauder Javne zsidó iskolába jártak és járnak (ezt az érintett később kategorikusan cáfolta), és így történt „Az új proletárpárt" címet viselő dolgozatában is, ahol – egyebek mellett – a következőket írja Morvairól: „Baló Györgyné 2006. október huszonharmadikán ott áll az utca forgatagában a Lauder Javnéban taníttatott gyermekeivel, látja, hogy verik a magyarokat a rendőrök, köztük izraeliek is, és feltámad benne a jogvédő és a magyar. Hirtelen megtelik vele a képernyő, és ünneplik mint hős asszonyt”. (..) És bár Csurkához képest Diurnus teljesen más megfontolásokból, no, meg természetesen más oldalról támadta Morvait, magam az olyan sorokat se olvasom túlságosan szívesen, miszerint „nem egészen értem, hogy Morvai Krisztina, akit származása, házassága, gyerekeinek vér szerinti eredete, jogi végzettsége nem predesztinálna effajta dühödt szélsőjobboldaliságra (...) milyen élmények hatására töltődött fel ilyen vad jobboldalisággal”, mert „ha igaz, amit a világhálón olvashattunk, hogy édesanyját eredetileg Schwartz Klárának hívták, és nem német (esetleg sváb) volt, akkor Morvai Krisztina antiszemita felhangjaiban talán öngyűlölet is sikoltozhat ”. No, már most, az a tény, hogy a Jobbik politikusának édesanyja, Fekete Klári a Kádár-korszak egyik legismertebb és legkeresettebb modellje volt, aki például Rothschild-manökenként is dolgozott, meglehetősen ismert, de ezt a Schwartz-Fekete-féle sejtetést ennek ellenére is gyomorforgatónak tartom, hiszen a szerző voltaképpen ugyanazokon a húrokon játszik (még ha ellentétes céllal is), mint amiken a Jobbik EP-képviselője szokott. (Stranga István, polgárinfo, részlet)
Már azt hittük, hogy Morvai Krisztina cáfolja édesanyja származását, de erről még sehol sem olvastunk. Nem értjük a Jobbikot? Miért ragaszkodik zsidó származású tagokhoz a pártvezetésben? Csak nem az szándékuk, hogy a Fideszhez ebben is igazodjanak?