2010. március 8., hétfő

MÁRCIUS 8 - VONA GÁBORT HITLERHEZ HASONLÍTOTTÁK


SZÉLES ELVTÁRS
PÁRTIDEOLÓGUS LETT
Széles Gábor (képen), többszörös cégtulajdonos, a Fidesz pénzelője és támogatója, saját lapjában fölcsapott ideológusnak.
Részletek a Magyar Hírlap Széles Gáborral készített interjújából:
– Ugyanebben a tévéműsorban az is elhangzott, hogy a Jobbik úgynevezett nemzeti bolsevizmust képvisel. Mi erről a véleménye?
– Ehhez először történelmi perspektívában kell megvizsgálnunk a német nemzetiszocializmust és a szovjet kommunizmust. Adolf Hitler elsősorban a 1929–30-as világválságban megnyomorított városi munkásságra építette programját. Ekkoriban nem is törődött nagyon a parasztsággal, de később az is az NSDAP politikájának támogatója lett. Hitler ezért nem is tett különbséget a munkásság és a parasztság között. A Szovjetunióban Lenin és Sztálin ugyancsak a munkásrétegre épített, a munkások viszont kimondottan ellenségüknek tartották a parasztokat. Erre bizonyíték a kolhozosítás, a kulákfogalom bevezetése és az ukrajnai mesterséges éhínség kirobbantása is.
– A Jobbik mire építhet?
– Az aktív, dolgozó munkásokra nem, hiszen nincs már munkásréteg. Viszont nem meglepő, hogy a tavalyi uniós választásokon és a mostani közvélemény-kutatásokban is azokban az észak-magyarországi körzetekben erős, amelyek egykor ipari központok voltak, de a munkások munkanélküliek lettek. Ugyanez jellemző Kelet-Magyarország elszegényedett paraszti területeire is, ahol a parasztság napi megélhetési gondokkal küzd. A Jobbik csak azokban a mezővárosokban, nagyobb településeken nem erősödött meg, ahol a polgárosodás úgy-ahogy lezajlott. Ugyancsak „sikeres” azon fiatalok körében, akik főiskolát végezve állástalansággal, perspektívanélküliséggel találják magukat szembe. Párhuzamot vonhatunk a Jobbik és a történelmi kommunista, illetve náci alakulatok között abban is, hogy hozzájuk hasonlóan a Jobbik is pártmilíciát hozott létre. Az ellenségképet ők viszont nem a kulákságban, hanem a cigányságban találták meg. Ez színtiszta demagógia, csak a feszültség fenntartása, nem a megoldás az érdekük. Tehát helytálló az a megfogalmazás, hogy ők a nemzeti bolsevizmus pártja.

ÜZENJÜK SZÉLES ELVTÁRSNAK
Hitler nem tett osztálykülönbségeket, hanem a nép egységes boldogulását nézte, míg Sztálin rendszere minden osztályt kifosztott, a nép csak rabszolgának kellett neki. Széles elvtársnak eláruljuk ma is van magyar munkásság, mint réteg. A Jobbikot Észak-Magyarországon nem a munkanélküliség miatt támogatják, hanem elegük lett a kommunisták és cigányok bűnözéseiből. A Jobbik nem pártmiliciát hozott létre, hanem a hatalmas cigánybűnözés elleni védekezés hozta létre a gárdát, ez spontán folyamat volt. Tehát nemzeti önvédelemből. A cigányok nem ellenség, hanem nagyszámú bűnöző rétegük van, akik semmiképpen sem akarnak beilleszkedni a magyar viszonyok közé, ők a bűnözésből akarnak megélni. A Duna-Delta vidéke az őshazájuk, oda kéne őket visszaküldeni. Állítólag Széles Gábor nem a magyarokat, hanem a cigányokat akarja "fölemelni". Na, ezt még megvárjuk....