2009. november 7., szombat

NOVEMBER 7 - VUKICS SZERVEZETE SZÉTZÜLLÖTT


KEZDENEK LELEPLEZŐDNI
VUKICS ŐRNAGY SZÉLHÁMOSSÁGAI


A szervezésben és a megvalósításban oroszlánrészt vállalt a Baranta szövetség, amely nem kis mértékben uralta is a rendezvény arculatát. Vukics Ferenc, a szövetség irányítója és szószólója magánál tartotta a karmesteri pálcát, amellyel kellő rátermettséggel navigálta az eseményeket. Az egybegyűlt sokezres tömeg előtt többször kihangsúlyozta az esemény jelentőségét és meghívott mindenkit a következő Kurultájra melynek időpontjaként a 2010-es esztendőt jelölte meg. A dátum egyébként a szervezők közös megállapodásaként került meghatározásra. Néhány hónap elteltével azonban Vukics Ferenc részéről csaknem minden megállapodás és kijelentés érvényét vesztette. Elkezdte szervezni a 2009. évi nagy rendezvényt, ami saját szavai szerint: " csak abban különbözik az előző évi Kurultájtól, hogy sokkal többen lesznek ". Valóban csak ennyiben különbözött volna? (…) 2008 végén Vukics Ferenc új célt határozott meg. A Baranta mozgalom és szövetség további erősítése és fejlesztése helyett a Barantás és Kurultájos tömegbázisból építkezve létrehozta a "Magyarok Szövetségét", melybe mindenkit igyekezett magával rántani. Járta az országot és fáradhatatlanul agitált, de a homályosan kirajzolódó új cél megvalósításában sokan nem voltak képesek vakon követni. Ami persze nem csoda. Hogyan is lehet olyan vezető után menni, aki ma kimond valamit, meggyőz valamiről, holnap pedig már egészen mást csinál, és egy egészen más cél elérését tartja fontosnak? Kijelentései pedig olykor valótlanok, önmagára nézve pedig nem kötelező érvényűek. A baranta szövetség tagjainak ugyanis kötelezővé tette a Kurultájon való részvételt. (Azoknak az embereknek, akiket a Baranta mozgalom fontosságáról és jelentőségéről győzött meg.) Voltak, akik már itt sem értették az új célnak és a réginek az összefüggését, de mégis belementek a játékba. Jött-ment, szervezett s tömegeket győzött meg a Kurultáj fontosságáról is. Ezek után hátat fordított a Baranta szövetségnek (vele együtt 2009. nyarán a teljes vezetőség lemondott tisztségéről), a kurultáj rendezőinek, szervező bizottságának és a rendezvény résztvevőinek is. (…) A "Magyarok Szövetségének csapata" végül belátta, hogy nem szervezhet Kurultáj elnevezésű rendezvényt, és nem használhatja öncélúan a Kurultáj megvalósítása érdekében létrehozott honlapot valamint domain-nevet sem. Tömegcsábítás céljából azonban ezen elnevezés mellett több másik néven is futott a történet. Így lett kis-Kurultáj, Puszta fesztivál, Magyarok Szövetségének Országos Gyűlése, Magyarok vására, a helyszín pedig - szintén megállapodások és ígéretek ellenére - megint csak Bösztörpuszta. (…) Ha a hangzatos jelszavakkal manipuláló szervezők Bíró András és Vukics Ferenc komolyan gondolnák, amit kimondanak, 2010-ben újra mintát adnának az együttműködésből mindenkinek. Ez a lehetőség viszont sajnos egyre inkább a tudományos fantasztikum síkjára tolódik. Mert ahhoz, hogy megvalósulhasson, Vukics Ferencnek és a "Magyarok Szövetségének" tudomásul kellene vennie, hogy nem fog mindenki mögéjük sorakozni. Szerveződésük pedig csak nevében a magyarok szövetsége. Nem képesek mindenki számára elfogadható alternatívát nyújtani. Politikusokra jellemző allűrjeik sokakban bizalmatlanságot és ellenszenvet keltenek. Ténykedésükkel a többséget nem összefogják, hanem szétzilálják. Kelemen Zsolt (lovasharc.hu,részlet)

És akkor még Kelemen Zsolt nem szólt Vukics környezetébe fölvett rosszhírnevű zsidó szervezőkről, hangadókról. A Magyar Oldal blog már 2008 végén és 2009 elején többször megírta Vukics őrnagy szélhámosságait, de akkor arra senki sem figyelt fel. Hány magyar szervezetről, lapról lehetne még kimondani azt, hogy csak a nevében magyar, de valójában ezek zsidóérdekűek.