2010. március 6., szombat

MÁRCIUS 6 - MIRŐL HALLGAT A PÜSPÖKI KAR?

JÉZUS IGÉIT MEGHAMISÍTOTTÁK
ERRŐL MIÉRT HALLGAT
A PÖSPÖKI KONFERENCIA?
Az egyházban is nagy lett a zűrzavar és a széthúzósdi, de kik teremtették ezt a lehetetlen állapotot. Most nem bonyolódok bele abba, hogy a Biblia összeállításánál annyi kihagyás, betoldás és hamisítás történt, hogy alig tudunk valamit arról, hogy mit is mondott valójában Jézus. Elég ha idézzük a leginkább elismert egyházatyát és történészt a III.századból Euzebiuszt, aki hivatkozva a Jézus utáni feljegyzésekre, miszerint a zsidók képzett embereket küldtek szét a világ minden részébe, hogy elferdítsék Jézus tanait. Tehát itt nemcsak Saul rabbiról volt szó. Micsoda pokoli társaság. Folytassuk a II. Vatikáni zsinattal és eredményeivel. (1962-65) A félzsidó Wojtila püspök, aki késõbb lett II. János Pál pápa és a mai Benedek pápa, mint Ratzinger kardinális is részt vett a zsinat munkájában. A zsinat deklarációi felháborodást keltettek egyházi berkekben is, amit a Vatikán természetesen agyonhallgatott. Nézzünk ezekbõl néhányat. Az Egyház viszonya a nem-keresztény vallásokhoz:(Nostra aetate) "Amint a Szentírás is igazolja, hogy Jeruzsálem nem értette meg az idők eljövetelét és a zsidók többsége nem fogadta el az evangéliumot, de ennek ellenére megmaradtak a zsidók ugyanolyan kedvesnek és szeretettnek az Isten elött, aki sohasem vonja vissza kegyelem-ajándékát és küldetését." Tehát magyarra lefordítva: Igaz, hogy a zsidók meggyilkolták Jézust és máig sem ismerték el, hogy ez bűntény volt, de ennek ellenére ugyanolyan kedvesek az Isten elött, sőt...... Ezt a mocsadékot pápák és bíborosok gyülevész hada adta ki egy deklarációban. De mindez még nem volt elég nekik és így folytatják: " Annak ellenére, hogy a zsidó hatalmasságok és a követőik okozták Jézus halálát, de nem lehet okolni sem az akkori, sem pedig a mai zsidókat ezért és elitélni, valamint elvetni." Itt egy újabb hányadék. Majd így folytatják: "Az egyház mélyen elitéli az idők folyamán a zsidók ellen elkövetett üldöztetéseket és antiszemita megnyilvánulásokat." Aztán így tovább: "El kell kerülni azt, hogy Jézus tanúságtétele egy aggresszív karaktert okozzon a zsidóság között." Hát ez aztán döfi volt. "A katolikusoknak meg kell tanulni, hogy milyen nehézséget jelent a zsidó mentalitásnak, mely átitatódott magas és tiszta érzékfölöttiséggel az Istenről." Értsd úgy te balga buta goj keresztény, hogy nektek kell igazodnotok a gyilkos zsidósághoz és vadállat Jehovájukhoz!!! Az arcátlanságnak nincs határa a Vatikánban sem, mert így folytatják: " Ugyanaz az Isten inspirálta mindkét testamentum könyvét" Értsd úgy te buta keresztény, hogy Jahwe a te urad! Ennyi elegendő gyomorrontáshoz mára. De nézzük, hogy mit ír a muszlimokról: "Az egyház tisztelettel közeledik a muszlimokhoz, hisz ugyanazt az Istent imádják, mint mi. Igaz nem ismerik el Jézust Istennek, hanem prófétának, tisztelik Szűz Máriát stb." De nézzük, hogyan viszonyult ezekhez a kérdésekhez XVI.Benedek pápa németorsági útja alkalmával. Németországban él 40-50 ezer zsidó és 3.5 millió muszlim. A pápa első hivatalos látogatása a zsinagógába vezetett, ahol nagy szeretettel ölelkezett össze a rabbikkal. Itt résztvett a parancskihirdetésen, majd utána találkozott a muszlim vezetőkkel is és kiosztotta õket, különös tekintettel a terrorizmusra. XVI. Benedek pápa múlt év december 9-én kiosztotta az Auschwitz intézet nagydíját André Glucksmann francia filozófusnak, aki a 70-es években nagy antikommunista volt. Nem folytatom, csak leírom sokadszor: "A Sátán fészket rakott Péter trónusára a Vatikánban." Talán a gyengébbek is rájönnek, hogy kik okozzák a széthúzást és a zűrzavart a kereszténység táborában. (2hozzászólás) Kép: pápa rabbival Rómában
KÖVETELJÜK, HOGY A PÜSPÖKI KAR
VONJA VISSZA
A MAGYAR NEMZETSÉG ELLEN
ELKÖVETETT HAMIS VÁDAKAT
Kép: magyargyűlölő törpe luciferek