2010. március 6., szombat

MÁRCIUS 6 – KORBÁCS SZÜKSÉGES

A KÉSZ MÉG MINCS KÉSZ

Jézus korbácsára lenne szükség
Amikor egy birodalom kezd lezülleni, akkor megjelennek a kórtünetek. Újpogányságról, szektákról és keresztényellenes mozgalmakról prédikálnak Saul rabbi utódai. A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele is ezt a célt szolgálja. Érdekes, hogy vajmi keveset beszélnek a kommunista rendszerrel együttműködõ papok, püspökök ügyérõl. Õket nyugalomba hagyták, hisz a rendszer urai is a helyükön maradtak. Erdélyben még a berozsdásodott Tõkés László püspök is meglobogtatott egy listát azoknak a papoknak a neveivel, akik együttműködtek a román Securitate-val. Kérte, hogy hozzák nyilvánosságra a neveket és az érintettek nyilatkozzanak az ügyrõl. Viszont hogyan állunk mi ugyanezzel a problémával Magyarországon? Erdõ Péter fõrabbit nem érdekli az egyházát érintõ szégyen korszak? Fáj nekik, hogy a nép kezd nem hinni ezeknek a prédikáló árulóknak, de továbbra is védelem alatt állnak. Erdõ és bandája elakarja tussolni az ügyet és ismét együttmûködésre ösztönzi az új politikai elit vezetõit. Ezt a célt szolgálja a KÉSZ megalakulása is. Ez a kúfár banda mindenre képes és szép szóval nem lehet õket távozásra birni. Ezeknek a kitakarításához korbács szükséges. (1hozzászólás)

Erdő Péter főrabbit csak a pénz érdekli. Most pl. minden vasat megmozgatnak azért, hogy az egyázi iskolák annyi pénzt kapjanak, mint az állami iskolák. Csakhogy ebben az ügyben van egy nagy bibi. Amíg az állami iskolákban kommunista szellemben, kommunista tanárok oktatnak, Jézus tanításairól a 95 %-os keresztény országban hallani sem akarnak, addig az egyházi iskolákban Mózest és Saul rabbit tanítják. Ezeknek pénzt adni? Nem szabad. Előbb tisztázni kell az iskolák erkölcsi, szellemi állapotát. Erdő rabbi és a körlevél hallgat a 100 %-os történelemhamisításról, amit az egyház elkövet, minden szinten, minden módon. A KÉSZ elnöke most már eljutott odáig, hogy nem Szent István vezette be a római egyházat Magyarországon, amit korábban hirdettek és pogánysággal vádolták a magyarokat, hanem már az egyház szerint a honfoglalás előtt is keresztények voltak a magyarok. Csak arról hallgatnak, hogy azok a magyarok eredeti Jézus-i arameus keresztények voltak és nem Saul rabbi hívei. Saul rabbit (Szent Pált) ki kell dobni a dogmákból, mert Jézus tanításait meghamisítja és helyébe a sauli dogmákat tette. Ez a magyarellenes, nemzetellenes zsidó kúfár-szellem hatja át az egész egyházat.