2010. március 9., kedd

MÁRCIUS 9 - BŰNPÁRTOLÓ LETT A JOGVÉDŐ

GAUDI, A JOGVÉDŐ
A BŰNÖZÉST PÁRTOLJA

GRATULÁLUNK GAUDINAK
EHHEZ A NYÍLT BEISMERÉSÉHEZ
Gaudi-Nagy Tamás, a Jobbik igazságügyi miniszterjelöltje eközben új álláspontot fogalmazott meg a mentelmi joggal kapcsolatban: a politikai munka védelmében továbbra is meg kell tartani a mentelmi jogot, azonban emögé nem lehetne elbújni akkor, ha egy képviselő nem a parlamenti munkát érintő bűncselekményt követ el. Ez alapján tehát Budaházy szerinte sem élhetne a mentelmi joggal. Gaudi fenti vélekedését a Stopnak adott nyilatkozatában is fenntartotta: "Megengedhetetlen, hogy a mentelmi jog Dávid Ibolya-féle védőeszköz legyen, de be kell látni, hogy a magyar közjogi hagyomány és a nemzetközi példák is azt mutatják, hogy a mentelmi jog értelemmel bíró dolog. (…) Gaudi cáfolta, hogy álláspontjával szembe menne a Jobbik programjával. Mint mondta, a párt programja csak egy iránymutatást jelent, amelynek a finom részleteit, a végleges formáját majd a kormányprogram, a jogalkotási program fogja kiadni. A Stop kérdésére, hogy akkor ezek szerint az egész programot csak egy iránymutatásnak kell tekinteni, az igazságügyminiszter-jelölt azt válaszolta: ő nem ezt mondta, hanem azt, hogy a program egy jövőre szóló vízió, ráadásul nemcsak négy évre szóló, hanem egy sokkal nagyobb léptékű vízió, amelyben rengeteg konkrét elképzelés van. Gaudi-Nagy egyébként részt vett a program írásában is, azt viszont nem árulta el, hogy a 88 oldalas anyag ide vonatkozó fejezetébe miért nem az ő elképzelése került be. "Gaudi-Nagy Tamás igazságügyminiszter-jelöltként elkezdte ezt a témát egy kicsit boncolgatni, de a Jobbik hivatalos álláspontja ettől függetlenül az, hogy a mentelmi jogot teljesen el kell törölni" - szögezte le. (Novák Előd) (Kuruc.info, részlet)


GAUDI ILYEN MAGYARELLENES
NÉZETEKKEL AKAR MINISZTER LENNI?
Ha valaki figyelmesen elolvassa a fenti szöveget, akkor abból két dolog derül ki. Az egyik az, hogy Jobbik, ha kormányra kerül el akarja VÉGLEGESEN törölni a mentelmi jogát a képviselőknek. Ez eddig nagyon helyes. A másik dolog ami kiderül, hogy már most ellentétek vannak a párton belül, hiszen Novák megmondta, hogy a pártprogramban eltörlik a mentelmi jogot, ugyanakkor Gaudi elkezdi azt a szöveget, amely a jelenlegi cionhatalomnak nagyon kedves. Gaudi-Nagy jobb, ha nem emlegeti a magyar közjogi hagyományt, mert akkor már régen a Szent Korona Törvény mellett kellett volna kiállniuk, de egyelőre a Jobbik a zsidóédekeknek akar megfelelni és ezt Gaudi-Nagy szövege is ékesen bizonyítja. Mi az, hogy nemzetközi példák? Ki a fenét érdekelnek a nemzetközi példák? Magyar Törvény lesz végre Magyarországon, vagy nem? Ha a Jobbikot és Gaudit nézzük, akkor biztosan nem. S most jön Gaudi legnagyobb önleleplező nyilatkozata. Ahogy föntebb olvashatjuk Gaudi-Nagy szerint a parlamenti munkával kapcsolatos bűncselekmény az megengedett és akkor a mentelmi jog mögé bújhatnak. Ahogy eddig is tették. Ezt akarja most a Jobbik miniszterjelöltje törvénybe iktatni. Kép: Gaudi-Nagy, a bűnpártoló