2010. március 6., szombat

MÁRCIUS 6 - JOBBIK HÁTTÉR


A gyöngyösi katlan


„Legyen Heves megye – Jobbik megye. Ennek a célnak az elérése érdekében már tavaly év vége óta tulajdonképpen öngyilkos eszközöket is alkalmaznak a Jobbikon belül. Minden további nélkül kirugdosnak a pártból alapító, masírozó, őszinte lelkesedéssel értük küzdő fiatalembereket, és helyükbe olyan pénzes embereket állítanak, akik ellen voltaképpen küzdeniök kellene. A pártba özönlik be a régi elvtársi elem, volt MSZMP-sek, munkásőrök, volt rendőrtisztek, katonatisztek és kétes értékű vállalkozások tulajdonosai. Amikor ezen a folyamaton az ős-tagok, a falusi gyerekek megütköznek, a hevesi vezér, Sneider Tamás odalöki nekik: „biciklivel nem lehet kampányolni, ide pénz kell”. Minthogy arra nem számíthatott sem Sneider, sem az országos fegyelmi bizottság, amely az érintetteket kizárta, hogy mindez az internet korszakában nem szivárog ki, tudatos politikáról kell beszélnünk. A Hetek, a HVG, és a Mancs is, részletesen megírta az esetet, s a hálón fenn is van a kizárt, kiábrándult, falusi Jobbikos fiatalember esetleírása. Ha belegondolunk, ez a választások előtti hónapokban öngyilkos eljárás, mindannak ellenkezője, amit a fiatal párt magáról eddig hirdetett, a bomlás és a belviszály képét idézi fel, amely szétveri az eddigi bizalom és elsősorban a népszolgálat képét és óriási szavazatvesztést is eredményezhet. Nem feltételezhetjük, hogy akik ezt így intézték, azok nem számoltak ezzel. Mégis megtették. Tehát tudnak valamit, amit mi nem tudunk és számítanak valamire, amiről nekünk fogalmunk sincs. Történt valami a Jobbikban, amit a nagy médiumok, amelyek számítanak, a televíziók eltakarnak, és ami másik pályára állította ezt az egész pártot. Rövid idő alatt immár másodszor. A volt pártállami, s általunk már megnevezett proletár erők átvették felette a hatalmat. Immár nem a bakancsverő, menetelő Gárdások, hanem a pártállamiak és az MSZP bevált csalással, etetéssel, kecsegtetéssel szervező káderei vannak benne többségben, azok, akik tudják, hogy nem a talpasok számítanak, hanem a pénz, a szervezett csalás, szavazatvásárlás és a terror. Az a bázis, amit az MSZP működtet, az a logisztika, amelyhez a kormány adja a felvonulási épületet, az autóbuszt és a kondért, melyben a babgulyás fő. Meg a babot is, persze. Másképpen az a Sneider Tamás, aki ezt a romboló munkát már elvégezte a MIÉP-ben is, s aki egész szervezeteket, századnyi talpas erőket gyűjtött maga köré korábban és vitte át őket a Jobbikba, most nem fedné fel igazi arcát és nem ebrudalná ki az ügy érdekében őket a pártból. Ha viszont mégis ezt teszi, akkor most ez az utasítás. A Jobbikot szervező-mozgató MSZP és még inkább a legpontosabb információkat szolgáltató titkosszolgálatok, oroszok és izraeliek már világosan látják, hogy a talpasok lelkesedésből való építkezése kimerült. A Gárda hiába menetelne még a betiltás után is, az már sokat nem hoz a konyhára. A társadalom megszokta és egy kicsit már mulat a dolgon. A cigánybűnözéssel nem történt semmi. A nagy havak mindent beborítottak, a hó alól nehéz lopni. Téli álom a magyar tájon, de a bolsevik nem aludhat sohasem. Az MSZP mozgósította a legmegrögzöttebben bolsi káderállományát, az igazi proletárokat, a proletár ököl képviselőit és ezek elfoglalták a pártot, az MSZP és a titkosszolgálat pedig biztosította Vonáékat a Gyöngyös-Sztalingrádi katlan megszervezéséről, sőt az új csalási technikák alkalmazásról is. A Jobbik magára hagyta a Gárdát. A talpasok már nem kellenek.” (mandiner,részlet) Kép: Sneider
TESSÉK MONDANI . . . . !
Akkor most a Jobbikot üldözik vagy nem? Ha üldözi őket valaki, akkor ezek kicsodák? Vagy ez az üldözési szöveg is olyan mint a holomese?