2010. március 6., szombat

MÁRCIUS 6 – KEZDENEK ÉBREDEZNI

A ZSIDÓ VÁLASZTÁSI RENDSZER ERRE ÉPÜL
A jelenlegi alaptörvény szabad mandátum alatti értelmezésére vonatkozó AB döntés szerint
- a képviselő és választók közötti jogi függőség a választással megszűnik
- a képviselő egyetlen kérdésben sem köteles választói véleményét kikérni
- a képviselőt mandátumának ideje alatt a választók semmiért nem vonhatják felelősségre
- a képviselő mandátuma ilyen módon meg nem rövidíthető
- a képviselő és választók kapcsolata politikai természetű, azaz
felelősség csupán a választások során jelenhet meg abban, hogy újra
megválasztják-e a képviselőt.

MAGYAR KÉPVISELETI
RENDSZERRE JAVASLAT
- a lemondást, ha szerződést megszegnék, amely programjukon kívül egyértelmű tartalmazza, hogy határozottan és egyértelműen képviselik
- a történeti alkotmány jogfolytonosságának helyreállítását,
- alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását,
- az alkotmányos alaptörvény alapelveiről népszavazás kiírását,
- Magyarország föld-, víz-, levegő- és földjében rejlő energiakincseinek nemzeti tulajdonba helyezését,
- kétkamarás országgyűlés létrehozását,
- a tisztviselők elszámoltathatóságát,
- külhoni nemzettestvérek állampolgárságának és képviseletének rendezését.
(MSZ hírlevélből)