2009. augusztus 23., vasárnap

AUGUSZTUS 23 – SÓLYOM SZÉLHÁMOSSÁGASÓLYOM NEM IS AKART ÁTMENNI A HÍDON


Nem először állítjuk azt, hogy Sólyom eleve nem akart átmenni a hídon, hanem ő számított a tótok ellenkezésére és eredetileg sem akart átmenni, csak – megtévesztésül – elment Komáromba és a hídra fölment, miközben tudta, hogy nem fog átmenni. Mire alapozzuk ezt? Komárom mindkét városrészébe számtalan magyar és külföldi politikus látogatott már el. Ha tőlünk megy át valaki, akkor az autókonvojjal megy át. Ez a szokás. Ez mindig így volt. Előtte esetleg a délkomáromi városházán látogatást tesznek, majd a kocsik átmennek a hídon. Mivel, most a magyar rendőrség lezárta a hídra a feljárást mielőtt Sólyom kisebb kisérete érkezett, ezért ott a hivatalos sajtón kívül más szemtanú nem lehetett. A szoboravatás 18 órára lett meghirdetve. Ez azt jelentette volna normális esetben, hogy Sólyom és kisérete 16 órára megérkezik az Észak-Komáromi városházára, ahol fogadják, majd utána Sólyom és a kisérete átsétált volna 18 órára a közeli szoborhoz. Ez lett volna a normális látogatás. Ehelyett mi történt? Ezt csak a tv-felvételek alapján tudjuk felidézni. Sólyom eleve késve érkezhetett a hídra. A kocsisora a híd közepe előtt olyan 30-40 méterre megállt. Akkor Sólyom és kisérete kiszállt a kocsikból és a sajtósokkal együtt elindultak gyalog a híd közepe felé. Az államhatár pontosan a híd közepén van megjelölve. De amikor megnyílt az új EU határ, akkor a magyarok egászen a szlovák határépületig elmehettek igazoltatás nélkül és csak a híd után 50 méterre lévő határbódénál kellett felmutatni az útlevelet. Később ez is megszűnt és most már a híd túloldán senki sincs, az megy át aki akar, azt visz át mindenki amit akar. Tehát ha tíz pupostevét viszek át a hátamon azt is megtehetem, senki sem törődik vele. Tehát a híd közepén Sólyom találkozott a tót rendőri képviselővel és tót küldöttekkel, akik közölték vele, hogy nemkivánatos Szlovákiában. Na és? Ettől ő és kisérete még nyugodtan átmehetett volna. Senki sem tartóztatta volna fel. Semmi bántódása nem lett volna senkinek sem. Sólyom csak kihasználta ezt a tót ellenkezést és hamis érvekkel magyarázta meg, hogy miért vonult vissza. Ez csak egy diplomciai ürügy volt Sólyom részéről, amiért a tót nyelvtörvény miatt vita van. Gyanússá teszi az ügyet az Észak-Komárom polgármester és az ottani önkormányzat magatartása. Ugyanis őnekik már a híd közepén kellett volna fogadni Sólyomot és bekisérni a városba. Gyanítható, hogy ők előre tudták, hogy Sólyom nem jön át a határon. A polgármester a szobornál volt ezen idő alatt. Kép: a híd szlovák oldalán várakozó fotósok
A képen a híd közepe látható, a magyar oldalról nézve. Fölül halványan látszik a szlovák államcímer és tábla, hogy Szlovákia. Ott várta Sólyom küldöttségét a hatalmas szlovák és magyar újságíró sereg, rengeteg tévével is. A magyar oldalon Sólyom mellett is egy hatalmas magyar és szlovák fotóssereg ment. Minden elő volt készítve.