2009. augusztus 24., hétfő

AUGUSZTUS 24 – KÖHÖG A BOLHA
Kérjük nagy tisztelettel és röhögés nélkül elolvasni az alábbi fantáziaszüleményt. Pontosan egy évvel ezelőtt Vukics őrnagy (Nemzetvédelmi Egyetem) kijelentette, hogy idén őszre átveszik a hatalmat. Alább a megjegyzésünk erről a nevetséges szélhámosságról.A MAGYAROK SZÖVETSÉGE
ORSZÁGOS GYŰLÉSÉNEK
KIÁLTVÁNYA!Felszólítjuk az Államfőt az Országgyűlést és a Kormányt, hogy október 23-ig kezdje meg az alkotmányos rend helyreállítását! Két hónapon belül meg kell indítani az alkotmányozás folyamatát az alábbiak szerint: A Szent Korona a magyar állam folyamatotonosságát és függetlenségét, a nemzet egységét megtestesítő jogi személy. Teste a magyar nemzetnek, az ország testének, a földnek, a víznek, a levegőnek és az energiának is jelképes megjelenítője, ezért minden hatalom és jog forrása, a legfőbb felség.. A Szent Korona e minőségében a teremtett világ, a természet törvényeinek elsődlegességét, fenntarthatóságát, és ezzel együtt az eljövendő magyar nemzedékek létfeltételeit biztosítja. Az alkotmány a Szent Korona intézményétől semmilyen módon el nem választható. Az alkotmány történelmi képződmény, azon időszakban is fejlődött, amíg a jogfolytonosság csorbult, így maradéktalanul magába foglalja minden erkölcsi, kulturális és jogi fejlődésünket. A Magyarok Szövetsége a magyar nemzet nevében az alaptörvény megvitatásával és elfogadásával helyre kívánja állítani a történeti alkotmány jogfolytonosságát. Az új alaptörvénynek többek között tartalmaznia kell:
1. Kisebb, kétkamarás országgyűlés felállítását
2. A választott képviselők visszahívhatóságát
3. Az önkormányzatok és társadalmi szervezetek gazdasági és politikai függetlenségének biztosítását.
4. Az elszakított területeken élő magyarság magyar állampolgárságának helyreállítását
5. Tegye lehetővé az alkotmány nyugvásának időszaka alatt a nemzeti érdek súlyos sérelmét okozó szerződések felülvizsgálatát. A további követeléseinket hetente sajtótájékoztató keretein belül magyar és angol és német nyelven közzé tesszük, a sajtóhoz és diplomáciai testületeknek eljuttatjuk. Amennyiben a hatalmon lévők nem ismerik el a magyar alkotmányosságot, nem indítják el a jogfolytonosság helyreállításának folyamatát 2009. október 23-ig, akkor alkotmányjogi jogos védelemre, polgári engedetlenségre hívunk mindenkit! Kérünk minden egyént és társadalmi szervezetet, aki ezzel egyetért, hogy ezen követelésünkben csatlakozzon hozzánk!


A ZSIDÓK ELŐRE DOLGOZTAK

Ha valaki azt hiszi, hogy itt nem egy zsidó forgatókönyvről van szó, az nagyon téved. A három napos rendezvényről semmilyen hírben nem számoltak be, tévék nem mutattak semmit. A tavalyi rendezvényt a Duna-TV-n kívül minden hírforrás elhallgatta. Kell egy kis titokzatosság a szélhámossághoz, mert így tudnak lépre csalni minél több magyart. Ez a kiáltvány a bolha köhögése. A Magyarok Szövetsége neve ellenére nem szervezet, hanem egy laza mozgalom, amely amolyan hagyományőrző-népművészeti bemutatókból és üzletelésekből álló társulat. Tehát ők írhatnak akármit nincs politikai súlyuk. Nincs nyilvántartott, mozgósítható tagságuk. Ez a polgári engedetlenség című zsidó ötlet az elmúlt 20 évben sem vált be.


CSAK A CÉGTÁBLÁT
AKARJÁK ÁTFESTENI

Zétényi Zsolt (jogász), a zsidók nagy kebelbarátja egy vastag könyvbe megírta előre a „történelmi alkotmányt”, zsidók közreműködésével. Ennek egy példányát a cionbolsi országgyűlés is átvette. Miért volt szükség erre a könyvre? Azért, hogy a zsidók hatalomátmentését írásba is foglalják. Ennek a tervezetnek semmi köze nincs az ősi Szent Korona Törvényhez, hanem annak egy felvizezett, EU-komformosított változata. Úgyhogy senkinek sem kell izgulni amiatt, hogy Vukics őrnagy a zsidóival átveszi a hatalmat október végén. Ezek és a Jobbik sem tud tömegeket mozgósítani és harcba szólítani, hiszen céljaik nemcsak zavarosak, hanem ezekből állandóan kilóg a zsidó lóláb is. Kép: Vukics egy kaftánosával és a rendezvényről.