2009. október 15., csütörtök

OKTÓBER 15 – NEM AKARUNK EGYÜTTÉLNI BŰNÖZŐKKEL


A MAGYARSÁGNAK NEM KÖTELESSÉGE
A CIGÁNYSÁG ÉS ZSIDÓSÁG ELTARTÁSA

ÜZENET A JOBBIKNAK

A Jobbik-Gárda körök ugyanis a cigánykérdést szociális-kulturális-közbiztonsági szempontból közelítik, ami teljesen hibás, ugyanis e problémát kizárólag faji kérdésként kell kezelnünk. Persze ennek elvetése érthető egy, a mai rendszerrel megalkuvó, parlamentbe igyekvő párttól és üdvhadseregétől, ám ezzel veszélyeztetik fajunk, népünk fennmaradását, vérünk tisztaságát, elhitetve velünk a liberális dogmát, a faji egyenlőséget. A cigánybűnözés felszámolására nem csendőrségre van szükség, hanem a cigányság teljes kitelepítésére! Ezt követelje a Magyar Gárda, ennek eléréséért fáradozzon! Az okok, és ne az okozatok megszüntetéséért. Senki ne gondolja azt, hogy a falu csendőre (még egy igazi sem) kezelni tudná e hitvány népet. Ez régebben működhetett, de ma már óriási számuk, és a liberális rendszer általi felbátorításuk miatt ez lehetetlen. Ne felejtsükel azt sem, hogy az égvilágon semmi értelme nem lesz ennek, hiszen semmiféle jogkörrel, hatáskörrel nem fognak rendelkezni. De feltenném azt a kérdést is: milyen alapon nevezik ki magukat bárkik is csendőröknek? Ezt az egyenruhát ugyanis régebben sem ölthette magára mindenki. Megfelelő fizikai és szellemi adottságok szükségeltettek ahhoz, hogy valaki e kötelékbe tartozhasson. Évekig tartó tanulás, iskolába járás, mely során kitanulták e hivatás lényegét, nyomozást, gyilkosságok felderítését, helyszínelést stb. Attól, hogy fehér köpenyt húzok és szikét veszek a kezembe nem leszek kardiológus, hiába nevezem magam annak, ezzel csak nevetségessé teszem magam. Ma pedig bárki felöltheti a csendőrség egyenruháját a gárdában, kikiálthatja magát annak, ám lehet, hogy erre normális felvételi körülmények esetén teljesen alkalmatlan volna az illető, ezáltal pedig csak megszégyeníti ezt az egyenruhát és ezen intézményt. (kitartas,részlet)
A Jobbik a Magyar Gárdát sem tudta megfelelően működtetni, megvédeni, akkor miért szélhámoskodik tovább a csendőrséggel? Annak a hajdani nemzeti testületnek a nevével, amelynek a jelszava az volt:

HÍVEN- BECSÜLETTEL-VITÉZÜL

Az a szervezet zsidómentes, nemzeti szellemű szervezet volt, ahol nem voltak díszcigányok és díszzsidók, mint a Magyar Gárdában.