2009. október 25., vasárnap

OKTÓBER 25 - VÁLASZOK A FÖLVETÉSEKRE

2009. október 24. 17:37 MVSZ Sajtószolgálat írta, <mvsz.sajtoszolgalat@gmail.com>:
Még huszonnégy óra sem telt el azután, hogy kiadtam az *Ultimátum aköztársaságnak?* című közleményt, amelyben feltártam a Vukics Ferenc vezetteMagyarok Szövetsége nevű szervezet és a mai magyar állam viszonyát, nemtelentámadás célpontjává váltam.
Október 23-án, az '56-os Magyar Forradalom és Szabadságharc kitörésének 53.évfordulóján a világ minden sarkából megostromoltak azzal, hogy különbözőelektronikus levelező listákon hírbe hoztak bizonyos Nicolae Patrubani-val,akiről a Szekuritáté iratait vizsgáló bukaresti tényfeltáró bizottságmegállapította volna: Ceausescu mintegy 2000 milliárd forintra becsülttitkos magánvagyonának kezelője volt. A sok hazugsággal és csúsztatássalfabrikált közlemény nyitva hagyja annak a lehetőségét is, hogy az illetőszemély magam volnék. Ezzel a rágalommal kapcsolatban szeretném az alábbiakat a világmagyarságának tudomására hozni:

*Nyilatkozat*

1. Nem vagyok azonos azzal a személlyel - "Nicolae Patrubani, fostcontabil sef la ICE Dunarea" azaz "Nicolae Patrubani az ICE Dunarea cég voltfőkönyvelője" - akiről egyes romániai hírportálok azt állítják, hogy aromániai diktátorhoz közel állt és a diktátor - 2009. évre számítva, mintegy2000 milliárd forintra becsült - magánvagyonával kapcsolatba hozható volt.
2. Az illető személlyel nem vagyok rokoni viszonyban, soha nemtalálkoztam vele, és soha semmilyen - sem közvetlen, sem közvetített -kapcsolatban vele nem álltam.
3. Egy Nicolae Patrubani nevű, magas rangú bukaresti banktisztviselőrőlvolt tudomásom. Édesapám, a ma 87 éves dr. Patrubány Miklós valamikorévtizedekkel ezelőtt kuriózumként mesélte, hogy Medgyesen, ahol az egyikgyár könyvelőjeként dolgozott, egyszer behívatták a bankba, mondván, hogyegy bukaresti inspektor kíván vele beszélni. Szorongva ment be, hiszen1948-ban osztályellenséggé minősítették a kommunisták, és ennekeredményeként kényszerítő körülmények között került Medgyesre. Meglepetésérenem valamely számonkérésben volt része, hanem egyszerűen az történt, hogy abukaresti inspektor nevét egyetlen betű különbséggel ugyanúgy írták, mint azövét, és a helybéliek össze akarták ismertetni vele. Beszélgetésük rövidvolt, amelyből kiderült, hogy a két család között semmilyen rokoni kapcsolatnem létezik. Soha többé nem látta, nem hallott róla. Azt sem tudja, hogy mégél-e?
4. Az az állítás, hogy tizenkilenc éves koromban beléptem volna a románkommunista pártba valótlan.
5. Az az állítás, hogy kolozsvári diákéveim során a kommunista pártállított volna a diákrádió magyar adásának élére valótlan. Elődöm GáspárSándor, a marosvásárhelyi magyar rádió szerkesztője választott ki erre atisztségre. Semmilyen pártos meghallgatáshoz, netán kinevezéshez nemkötötték akkori szerepvállalásomat.
6. 1976-ban, a kolozsvári műszaki egyetem elvégzése után, tanulmányieredményeim alapján gyakornok mérnökként kerültem a bukaresti félvezetőgyárba. Ebben a választásomban sem a kommunista párt, sem a romántitkosszolgálat nem befolyásolt. Sem Bukarestben, sem azt megelőzően, semazt követően, nem voltam és nem vagyok sem munkatársa, sem bedolgozója, semügynöke egyetlen titkos, vagy titkosan működő szervezetnek sem.
7. Székely vagyok, mert Édesanyám csíkkozmási székely volt. Édesapámerdélyi örmény-magyar. Nevem apai ágon örökölt örmény név. A Patrubánycsalád erzsébetvárosi örmény család volt. Pongrátz Gergely bátyja Ödön,családfa vizsgálataival bizonyította a Patrubány és Pongrátz örmény családokrokonságát.

Budapest, 2009. október 24-én
Patrubány Miklós István Ádám,
a Magyarok Világszövetségének
elnöke