2009. október 25., vasárnap

OKTÓBER 25 – MARADTAK KÉRDÉSEK

VÁRJUK A VÁLASZOKAT
Patrubány Miklós bizonyos kérdésekre adott választ, de még rengeteg kérdés megválaszolatlan, amit elsősorban a hazai és külföldi MVSZ tagoknak kéne föltenni. Hogy hány fő lehet a hazai tagsága az MVSZ látszat-szervezetnek arról csak sejtéseink lehetnek....Miért nem válaszol arra az elnök úr, hogy két éve miért nem csinál semmit a szervezete? Miért nem tették föl a honlapjukra a legutóbbi kongresszus anyagait, dokumentumait?
Amit biztosan tudunk. A Magyarok Háza korábbi igazgatóját azért rugta ki Patrubány elnök úr, mert közönség előt vetíteni akarta a Jud Süss című klasszikus filmet. Ez a tette önmagában is magyarellenes. Ez a tette gesztus volt a hazai cionávós hatalom felé. Azt is tudjuk a honlapjukról, hogy a Magyarok Háza jelenlegi művészeti igazgatója az a zsidó Medvigy Endre (képen), aki sorozatban hamisította meg a nagy magyar írók és költők életművét, előadásaiban és könyveiben. Medvigy elvtárs a kommunista pártállam egyik udvari irodalomtörténésze volt és a marxista szemléletét ma is gyakorolja. Várjuk a korábban föltett kérdéseinkre is a válaszokat, aki tud valamit írja meg és föltesszük.
Mikor és miért települt át Patrubány Miklós Magyarországra? Milyen célból jött Magyarországra? Jelenleg melyik országban van az állandó lakhelye?

PATRUBÁNY MIKLÓS ROMÁN NÉVEN
ÉS BEVÁNDROLÓKÉNT SZEREPEL

Az eset döbbenetes, amely fölveti a magyar hatóságok gyanús, esetleg törvényellenes munkáját. Hiszen utána kéne nézni, hogy a nagymúltú szerevezet, az MVSZ (1938) legutolsó választásán (2008) megfelelt-e minden egy magyar társadalmi szerevezet bejegyzésénél. Magyar társadalmi szerevezetet aligha vezethet külföldi bevándorolt állampolgár egy magyar hagyományőrző szervezet esetében. Tehát az egész MVSZ alapító okiratai, bírósági bejegyzése, vezetői megválasztása körül nagy-nagy sötétség lehet, amelyet csak egy ügyészségi vizsgálat állapíthatna meg. Minket – a közvéleményt – csak az érdekel, hogy a 2008-as MVSZ kongresszus anyagai miért nincsenek fönn az MVSZ honlapján? Miért nincs fönn a szervezet alapító okirtata, működési szabályzata, a tisztségviselők neve, stb.? Miért nem működik az oldaluk immár két éve? Persze van egy gyanúnk, hogy az ügyészség sem teszi a dolgát ebben az ügyben, mert őnáluk megvannak az utolsó kongresszus anyagai, és ők a szervezet törvényes felügyeletét ellenőrzik. A magyar közvéleménynek joga van tudni az MVSZ körüli disznóságokat. Ez már azért is égető dolog, mert az MVSZ az utóbbi években színes, drága magazint adott ki, amelyben ezekeről a dolgokról soha nem esett egyetlen szó sem. Várjuk a további anyagokat, észrevételeket és hozzászólásokat. Akkor most működik az MVSZ vagy nem? Ha nem működnek, akkor az ügyészség miért tűri ezt? Azt is jó lenne tudni, hogy itthon és külföldön kik voltak azok, akik szemet hunytak az MVSZ belső csalásai fölött, hiszen mindent láttak és tudtak?

OLVASÓI LEVÉLBŐL

A tisztánlátás és az igazság érdekében, mellékelten megküldöm Nicolae Stefan Patrubany a Magyarok Világszövetsége elnökének a magyarországi központi nyilvántartásban szereplő nevét. Mellékelten megküldőm a Budapest V. kerületi Rendőrkapitányság levelét a Pesti Központi Kerületi Bíróság vezetőjének címezve. A hivatalos levélben az áll. Idézem: "Patrubány Miklós MVSZ elnökének adatai: Pontos neve Patrubány Nicolae Stefan román állampolgár, bevándorolt külföldi, születés Medias, 1952.12.23. Budapest, 2008.07.17. stb." A hivatalos iratot dr. Kiss Szabolcs rendőr százados, bűnügyi osztályvezető írta alá. Az iraton szerepel a rendőrkapitányság bélyegzője és a Pesti Kerületi Bíróság érkeztető bélyegzője, a bűnügy száma. Tudom meglepő. Engem is meglepett. Az igazi neve Nicolae Stefan Patrubany. Ha bármilyen kérdése van, amire tudom a választ, a továbbiakban szívesen megválaszolom.

FEJLEMLÉNYEK

A 2005-ös nyilvántartás szerint a II.Homokóra 15-ben (Adyliget) egy Anima MED Kft volt bejegyezve még a 2005-ös cégnyilvántartás szerint, melyet dr.Török József állatorvos hozott létre 1992-ben. Ha Patrubány 2000 óta van oda bejelentve, mint bevándorló, akkor ismernie kellett a céget. Az is lehet, hogy csak ettől a cégtől vette meg a lakást, ahová jelenleg be van jelentve, azaz II. Homokóra 15-be. (1 hozzászólás)

Egyre titokzatosabb és érdekesebb az MVSZ elnök hazai működése. Máig sem tudjuk, hogy ezek szerint ma is "bevándoróként" él nálunk a jeles szervezet vezetője? Akkor nincs is magyar állampolgársága? Ha van neki, akkor azt mikor kaphatta meg? Ezek csupa olyan közérdekű kérdések, amelyek érdekelhetik mindazokat, akik eddig az MVSZ-be vetették hitüket. Mivel a szervezet honlapján semmilyen adat nincs a szervezetről, így még találgatni sem merünk.