2009. október 15., csütörtök

OKTÓBER 15 – TÖRVÉNYES VOLTTÖRVÉNYES VOLT

A HATALOM ÁTADÁSA


A marxista hazudozók hatvan év után is elismerhetnék, hogy Horthy teljesen törvényesen adta át a hatalmat Szálasinak. A Szálasi-kormány (képen) pedig nem nyilas-kormány volt, hanem koalíciós kormány. A Szálasi-kormány (vagy önelnevezése szerint a Nemzeti Összefogás Kormánya) volt Magyarország egyetlen hungarista kormánya, a XX. században.

HORTHY MIKLÓS LEMONDÓ NYILATKOZATA

1944. október 16.
A magyar törvényhozás két Háza nagyméltóságú Elnökének! A magyar országgyűlésnek kormányzói üdvözletemet! A magyar történelem súlyos nehéz órájában ezennel kinyiltakoztatom azt az elhatározásomat, hogy a hadvezetés eredményes folytatása és a nemzet belső egysége és összefogása érdekében kormányzói tisztemről és a kormányzói hatalommal kapcsolatos minden törvényes jogomról lemondok. Egyidejűleg Szálasi Ferencet a nemzeti összefogás kormányának megalakításával megbízom. Budapest, 1944. október 16. Horthy