2009. október 29., csütörtök

OKTÓBER 29 – ÁVÓSGYILKOSOKAT MIKOR ITÉLIK EL?


Kép: 1945. február 3-án az Oktogon lámpavasára, villanydróttal fölakasztották a teljesen ártatlan két magyar katonát, Rotyis Péter tartalékos főtörzsőrmestert és Szívós Sándor tartalékos szakaszvezetőt, a zsidó bosszúállók.


Mit üzen a Zentai-ügy?

Zentai Károly rövidesen a magyar bíróság elé kerül, gyilkosság vádjával. A vád szerint katonaként a budapesti harcok során részt vett egy zsidó likvidálásában. Az a tény, hogy ebben az időben Zentai Károly bizonyíthatóan nem is tartózkodott Budapesten, már 1946-ban sem érdekelte a bíróságot, és ma sem érdekel senkit. Raoul Wallenberget (svéd zsidómentőt) Budapest elfoglalása után az NKVD elfogta, Moszkvába vitte, ahol 1947 nyarán kivégezték. Ennek ellenére a svéd zsidó megöléséért nyolc hungaristát halálra ítélt a „két órás” zsidó „népbíróság” (zsidók tanúvallomása alapján), és a vallatás során legalább egy tucat magyart agyonvertek (1945-1946-1947 években lefolytatott tárgyalások minden iratát megsemmisítették). Ha Zentait is elítélik, óriási szívességet tesznek a jövő bíróságainak, a Nemzeti Ítélőszékeknek. Példaként szolgál majd az akkori ítéletek meghozatalához. Lehetővé teszi olyan ítéletek erkölcsi alátámasztását -precedens elvre hivatkozva- amit különben nem lehetne elfogadtatni. Ma még a precedens gyakorlata nem alkalmazható a magyar jogban, de csak egy döntés kérdése, hogy az legyen. Ha elítélik Zentai Károlyt, akkor a jövő világában mindenkit el lehet ítélni. Tegyük fel, hogy három év múlva a Nemzeti Ítélőszék elé kerül hússzoros gyilkosság (tömeggyilkosság) vádjával egy negyven éves vádlott, aki a terhére rótt gyilkosságokat 1953-ban, mint ÁVH-s követte el. Hiába hivatkozik arra, hogy akkor még nem is élt, lesz majd két tanú, akik látták a gyilkosságokat. Senkit nem fog érdekelni az, hogy se a vádlott, sem a tanúk nem éltek még abban az időben. A két tanú megesküszik, és kész. Ugyanez a két tanú még vagy ezer ügyben fog megesküdni a vád tanújaként, és az sem fog érdekelni senkit. Az ítélőszékek meghozzák a halálos ítéleteket, és le vannak zárva az ügyek. És ha lesz valakinek mersze feltenni azt a kérdést, hogy "milyen ítéletek ezek?", akkor kézenfekvő a válasz: Zentai precedens. Ennyi! Nyilvánvaló, hogy az is, aki ilyen kérdést feltesz, szintén tömeggyilkos, és neki is annyi. Mi az a nevetséges kifogás, hogy nem is élt akkor? Na és? (idézve Horn Gyulától). Zentai sem volt a tetthelyen, ha egyáltalán volt tetthely. És ha valaki azért nem volt a tetthelyen, mert még nem is élt akkor, vagy azért, mert bizonyíthatóan máshol volt, csak lényegtelen kérdés, amivel nem szabad egy komoly bíróságnak foglalkoznia. Ugyanis nem az a kérdés hogy ott volt vagy sem, vagy hogy élt-e akkor, vagy sem. A lényeg az, hogy ki kell mondani valakire az ítéletet. A cionista színházi dramaturgia követelménye szerint. Hogy a megbízó, vagy a közönség kapjon valamit a pénzéért. Mivel színház az egész világ. De ha egyszer a színházasdit játszókat valami drasztikus esemény felébreszti bódult álmaikból, igen keserves lesz az ébredés. Nem a szép napfényes reggel várja őket, madárdallal, virágillattal, hanem a felelőségre vonás. Ami sötét és keserves folyamat lesz. És az már nem lesz színház. (jovonkinfo)
HÁZIFELADAT SÓLYOM LÁSZLÓNAK

A patkányköztársasági elnök üres óráiban foglalkozhatna egy kicsit szakmájával is és nézze már át az 1945-1946-os úgynevezett „népbírósági” perek anyagait, különös tekintettel a tanúkra. Akik többségében zsidó hamistanúk voltak. Aztán az elnök úr annak is utána nézhetne, hogy milyen alapon itélték el a magyar királyi miniszterelnököket halálra? Olyan bűnök miatt, amelyek az ő hivatali idejük alatt nem volt bűncselekmény. Pl. az ország védelme és biztonsága. Visszamenőleges hatállyal itélkeztek a vérbírók olyan vádak alapján, amelyeket be sem tudtak - de nem is akartak - bebizonyítani. Ebből következőleg az elnök úrnak jogába állna felszólítani, javaslatot tenni a törvényhozásnak, hogy azokat pereket nyilvánítsák koncepciós, jogtalan pereknek. A gyalázatos pereknek megvan a filmanyaga mind, teljesen. Ezeket sem a Terror Házában, sehol máshol nem vetítik. Vajon miért? Mikor kerülnek ezek a filmek tévéadásba?