2009. október 25., vasárnap

OKTÓBER 25 – NEM SZAVAZUNK


NEM SZAVAZUNK BŰNÖZŐKRE 2010-BEN
A pártokrácia csapdája
Ezen írásunkban el kell oszlatnunk egy tévhitet, az MNA gondolatmenetével kapcsolatban. Ne szavazz senkire! Megkaptuk visszajelzésként, hogy hiba ezt hangoztatni, mert egy amúgy is letargiában lévõ országban az ilyen felhívás tétlenségre szólít fel. Ez így nem igaz. Olvasni kellene írásainkat folyamatosan, és akkor kiderülne, hogy pontosan az ellenkezõjét hirdetjük. Mert ezzel nem tétlenségre szólítottunk fel, hanem cselekvõ ellenállásra, a rossz és a még rosszabb elutasítására. Most a szavazás a tétlenség! Ezt a judeo-kapitalista típusú demokráciát szavazásokkal nem lehet megváltoztatni. A történelemben csak egyszer sikerült, 1933-ban, Németországban, de ott az alaphelyzet sokkal képlékenyebb volt. A háború után -tanulva a német eseményekbõl-, olyan korlátozásokat és módszereket léptettek életbe az európai államokban, mely KIZÁRJA az ilyen változásokat. Hazai viszonylatban két gondot okozható párt került eddig szavazással a Parlamentbe -a kisgazdák és Csurkáék- és mi lett belõlük? Pedig a játékszabályokat õk is elfogadták, de egy kissé mégis kilógtak a sorból. Ezért veszniük kellett. Bárki kerüljön is az u.n. nemzeties pártok közül a Parlamentbe, annak be kell hajolnia, vagy kivégzik. A Jobbikot is, és másokat is. Már csak azért is, mert az EU ördögi szellemisége ezt megköveteli. A MIÉP, a Jobbik, és más bejegyzett, választási, hazafias jellegû párt ezért nem lehet soha kormányzó erõ. Parlamenti párt is csak akkor lehetne, ha ugyan az lesz a forgatókönyve, mint az eddig ismert parlamenti pártoknak. Csakhogy addigra egy egész párt más lesz, tele zsidókkal, kirugdalt nemzeti gondolatokkal. Minél közelebb kerül a kormányzáshoz, annál több kompromisszumot köt a jelenlegi hatalommal, és annál többet veszt a lényegbõl, majd mindent elveszít. És lesz egy újabb lesüllyedt párt, egy újabb halott remény, egy újabb megtört nemzedék. És miért? Mert a megvezetett, apolitikus választó elment szavazni. Nem lenne a Jobbikkal semmi gond, ha Parlamenten kívüli ellenzékként a választás után a magyarság élére állna. Különösen akkor, ha jó eredményt érne el. Szemmel látható a Jobbik mostani 15%-os eredménye utáni állapot. Mindenki hátradõlt a karosszékben, és nagy megelégedéssel gondolja: vagyunk már 15%-on, és leszünk még többen is. Én elmentem szavazni, majd a Jobbik megcsinálja. És ezzel a nemzet iránti kötelesség le van tudva. Igen, ezért van a Jobbik! Hogy aludjon a nemzet még egy kicsit, aztán még egy kicsit. Ezért volt a MIÉP és az FKgP is. Úgy gondolja bárki, hogy a Jobbik itt bármit is tud csinálni? No ne legyünk már ennyire naivak! Hogyan? A kormánynak a törvények szerint kell eljárni, a törvényeket zsidók csinálták, csinálják, a maguk javára. Ha valaki bele akar kontárkodni, annak vége. Akár fizikai értelemben is. Az akarat csodálatos eredményekre sarkallhatja az embert. Az elaltatott akarat csak tunyaságot szül. Ez a céljuk, hogy elaltassák az akaratot, tenni vágyást. És mit adnak helyette? Egy újabb csalódást. Beszélt arról egyetlen Jobbikos vezetõ, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésére a pártnak? Hol a gazdasági háttér, milyen hatásos erõvel rendelkezik, egyáltalán, mi az ideológiája a pártnak. Lózungok vannak, de hol az építõ program, úgy a gazdasági, mint a szellemi? Azt sem tudja senki, hogy világnézeti, érdekvédelmi, vagy karrierpárt-e a Jobbik. Sok a ködösítés, és nagy a homály. Hányszor kell még átverni benneteket? Hányszor kell még végignézni, hogy újra bevettétek a maszlagot? Hány élete lehet még a nemzetnek a teljes pusztulásig? Nem sok. Minden egyes választás, egy elszalasztott nemzeti fellángolás, egy álforradalom, egy-egy koporsószeg a nemzet koporsójába. Nem tétlenségre szólítunk fel, hanem átgondolt, FOLYAMATOS munkára. Ja, hogy mi nem azt ígérjük, hogy választásokkal, vértelen forradalomban átrendezünk mindent, aztán lesz itt hawai-mintás ing, napszemüveg, tibicsoki? Hanem azt hogy dolgozz, ténykedj, készülj! Értse meg a nemzet végre, HÁBORÚ van! Csak abortuszban évente 75 000 magyar ember hal meg. A Grúz-Orosz háborúban 2000 civil halt meg. Akkor nálunk ez mi, ha nem háború? Méghozzá kegyetlen, aljas háború. Mert a pártokrácia rendszere teszi ezt így, és az emberek asszisztálnak hozzá. Ez a gondolatsor, a jelenlegi judeo-demokrácia elutasítása, a pártokrácia ellenesség, a tevõleges, de a judeo liberál-demokráciával szembehelyezkedõ megújulás gondolata egyértelmûen és cáfolhatatlanul az MNA találmánya. Ez bizonyítható! Ezért az is egyértelmû, hogy ennek a viselkedésnek, magatartásnak az erkölcsi szellemi hátterével is mi vagyunk tisztában legjobban. Mielõtt bárki arra a következtetésre jutna, hogy az MNA erõvel, fegyverrel akarja rendbe hozni hazánk dolgait, annak tudomására hozzuk, hogy ez nem így van. Pár éve, hogy Európa egyik legnagyobb katonai erejét, a Jugoszláv-Szerb hadsereget a NATO szétbombázta. Hazánk sehol sincs az akkori szerb erõkhöz viszonyítva. A most elfogadásra kerülõ brüsszeli EU Alkotmány már nem csak lehetõvé teszi, hanem elõírja azt, hogy minden erõszakos mûveletet, fegyveres felkelést az EU belül erõvel le kell verni. Ezt is jó tudni! Mindennek tudatában fiataljainknak mégis képesnek kell lenniük arra, hogy megvédjék életüket, családjukat, népünket egy olyan ellenségtõl, mely mindenhol ott van, és a világ minden területén támadja fiainkat. Azt hogy kövessék elõdeink hõsi példáját, tegyenek is a hazáért és ha kell, elmenjenek a legvégsõkig is nemzetünk védelmében. Ezért az MNA a totális passzív ellenállás híve, mely keretében az elutasítás, az ellentmondás és a saját életrendszer kiépítése szerepel kiemelt mûveletekként. Tudjuk, hogy az idejük lejárt, már nem sokáig húzzák. Az ilyen parlamentesdi össznépi játék a jelenlegi helyzet -egyre romló- fenntartását szolgálja. Nem az egyén ellen lépünk fel, hanem a mûködésképtelenség, a romlás és a hazugság ellen. Mert valamilyen szinten majdnem mindenki csak áldozat. Nem mondjuk azt, hogy mindenki, aki hasonlóan gondolkodik, lépjen be az MNA-ba. De ha tudni akarja a miérteket, akkor feltétlen keresse meg a legközelebbi MNA csoportot, tartsa vele a kapcsolatot, és ténykedjen! Dolgozzon! Eszeljen ki terveket, végrehajtható feladatokat önállóan. A fiatalabbak, férfiak készüljenek. Sportoljanak! Ha nem tudják a kiképzésüket megoldani, akkor segítünk, kapcsolódjatok be a legközelebbi akciócsoportba, vagy az EMM alatt kezdjenek ténykedni. A lényeg, felejtsétek már el, hogy a pártok bármit megoldanak, és vegyétek végre a saját kezetekbe legalább a magatok dolgait. De azért, hogy ne legyen egy nagy fejetlenség, figyeljétek az MNA tevékenységét. (jövõnk.info)