2009. október 26., hétfő

OKTÓBER 26 - ELMARADT A HATALOMÁTVEVÉS

MAGYAROK SZÖVETSÉGE SZÉLHÁMOSSÁGAI
ELMARADT A HATALOMÁTVÉTEL

A MSZ jó egy éve levelező viszonyban van Sólyom László elnökkel. Egyszer már fölszólították az elnököt, de az a levelük azonnal a szemétkosárba került. Legutóbb arra szólították fel az elnököt, hogy október 23-ig adják át a hatalmat, különben a ....... itt elakadtak abban, hogy mit helyeznek kilátásba, ha Sólyom nem teljesíti a fölszólításukat. Még márciusban bejelentették a saját lapjukat, amiből szintén nem lett semmi. Most meg tüntettek a Sándor-palota előtt és átadták a hivatalnak zavaros szövegüket.

Október 25-én a köztársasági elnök hivatala, a Budai Várban lévő Sándor Palota előtt nyilvános küldöttgyűlést tartott a Magyarok Szövetsége. A szervezet elnöke Vukics Ferenc beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar Országgyűlés 20 éve mulasztásos törvénysértést követ el, hiszen még mindig nem alkotta meg a Magyar Állam népszavazáson hitelesített Alaptörvényét. Emiatt az Alkotmánybíróság már több alkalommal elmarasztalta az Országgyűlést!! Vukics Ferenc hangsúlyozta, hogy a jelenleg érvényben lévő „ Alkotmányt” két ember készítette az 1949-es orosz mintájú alkotmány módisításával. Ám ennek bevezetőjében is szerepelt néhány döntő fontosságú kitétel: „A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében az Országgyűlés - hazánk új Alkotmányának elfogadásáig - Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg. „ Akkor, az Ellenzéki Kerekasztalnál úgy döntöttek, hogy a végleges alkotmányt népszavazáson kell elfogadtatni! Ez a mai napig nem történt meg !. Így történhetett meg az ország kiárusítása, a törvénytelenség tobzódása. Az ideiglenes alaptörvény számtalan kiskaput nyit a hatalommal való visszaélésre, következmények nélküli törvénysértésekre! Magyarország jövőjének tehát egyik alapvető fontosságú kérdése az alkotmányozás. Ami egyébként minden korábbi „szocialista” országban megvalósult! Ezért a Magyarok Szövetsége szakérői kidolgozták a történelmi hagyományokon alapuló, a magyar nemzet és a társadalom valós érdekképviseletét rögzítő Alaptörvény tervezetét, melyet átadtak a a köztársasági elnök megbízottjának, mert Sólyom László ismeretlen helyen tartózkodott. A küldöttgyűlésen felolvasták a törvényjavaslat legfontosabb pontjait. A küldöttek feladata most az lesz, hogy az egész ország közvéleményével tudatosítsák az alkotmányozás mielőbbi végrehajtásának fontosságát, és megismertessék az alaptörvény – javaslatot. Felszólalt a képviselők költségtérítésének elszámolásával kapcsolatos népszavazás kezdeményezője, Seres Mária is. Ő is azt hangoztatta, hogy a hatszázezer aláírást felmutató kezdeményezés lesöprése azt mutatja, a jelenlegi hatalmi berendezkedés nem teszi lehetővé a társadalom valódi érdekérvényesítését, a népképviseletet. Vukics Ferenc záró beszédében saját tragikus családi eseményeivel kapcsolatban hívta fel a figyelmet az országban uralkodó siralmas állapotokra, pusztításra. Hangsúlyozta, olyannyira egyértelmű az alkotmányozás szükségessége, hogy most eldől ki akarja szolgálni a nemzeti érdekeket, ki az akit csak saját anyagi, hatalmi vágya vezérel,vagy netán idegen befolyás alatt cselekszik. (msz)

ZAVAROS SZÉLHÁMOSKODÁS

Vukicsék alkotmányozást sürgetnek. Minek? Mikor a magyar nemzetnek megvan az ősi törvénye a Magyar Törvény, amely a Szent Korona-Tan alapján nyugszik. Most már nem is emlegetik ezt, hanem ők maguk állítottak össze egy teljesen zavaros alkotmány-szöveget. Aminek ütemezési határidejét is közzétették. Egyelőre megvárjuk, hogy Sólyom-irodája egyáltalán reagál-e valamit szövegükre? Ugyanis korábban Szili Katalin már megírta Vukicsnak, ha meg akarják változtatni a rendszert, akkor pártként induljanak a választásokon. Attól tartunk az MSZ lassú sorvadása fog bekövetkezni, mivel eddig csak nevetséges megmozdulásokat csinált a laza mozgalom, amely hivatalosan be sincs jegyezve. Kép: Vukics Ferenc