2009. október 23., péntek

OKTÓBER 23 – A MAGYAR FIATALSÁG ALSZIK


OKTÓBER ÜZENETE

Október 15.-én vette át Szálasi Ferenc az erkölcsileg elbukott, hazaárulóvá lecsúszott Hortytól a hatalmat, melyet a többpárti Országgyűlés novemberi Határozatával szentesített. A kommunizmus, majd a liberális demokrácia tudatos félremagyarázása ellenére, a hatalomátvétel teljesen alkotmányos és jogkövető volt. Ezt a Magyar Királyi Kúria akkori elnökének az emlékirata világosan kinyilvánítja. Üzenhetne a mai ember számára sok mindent a hatalomátvétel utáni rendelkezések sokasága. A pimasz úri címek, mint a grófi, bárói és a tekintetes, méltóságos, nagyságos, kegyelmes eltörlése. A felsőoktatási intézmények megnyitása az egyszerű néprétegek előtt, különös tekintettel a tiszti iskolákra, és a rengeteg szociális rendelkezés. Sajnos a történelem vihara elsodorta, mielőtt kibontakozhatott volna. De az emberek közül csak keveseket érdekel, vagy érint meg a múlt. Ők inkább a mával, a nehézségekkel, gondjaikkal vannak elfoglalva. Így hát most nem taglaljuk azokat a tényeket, melyeket érdemes lenne, inkább csak arra az egyetlen alapvető tényre szeretnénk rámutatni, hogy a mában vergődő ember számára mi október 15 kézzelfogható üzenete. (jovonkinfo,részlet)

1848 – BAN A PESTI EGYETEMISTÁK KÖVETELTEK ÉS CSELEKEDTEK
1944. OKTÓBER 15-ÉN A PESI EGYETEMISTÁK AZONNAL CSATLAKOZTAK HUNGARISTÁKHOZ
1956.
OKTÓBER 23-ÁN A MAGYAR FIATALOK KÖVETELTEK
NEM KÉRTEK, HANEM KÖVETELTEK ÉS CSELEKEDTEK


2009 OKTÓBER 23-ÁN ?

A magyar fiatalok szórakoznak, külföldre menekülnek dolgozni, szabadidejüket kellemesen igyekeznek eltölteni. Jó részük megtalálható a kábítószeres diszkókban, a zsidóbuzi szórakozóhelyeken. Akiket pedig a liberális mocsok annyira még nem fertőzött meg, azok meg közömbösek a jelen helyzet iránt. Még azok is közömbösek, akik munkanélküliek vagy nyomorognak. Ilyen mélyre még soha nem sűllyedt a fiatalság. Akik esetleg egy-egy rendezvénynél kimennek az utcára, azoktól csak zászlólengetésre telik. És ettől már „hazafiaknak” képzelik magukat. Mert a zsidó firkászok bemesélték nekik, hogy már hős vagy, ha lengetsz egy zászlót. Semmilyen cselekvésre képtelenek, mert nem gondolkoznak, nincsenek önálló nézeteik, céljaik sincsenek. Csak egy cél lebeg a szemük előttük „sok pénzt szerezni”. Ezek olyan problémák, amelyeken a felnőttek nem tudnak segíteni. Hiszen az a fiatal, aki önállóan képtelen látni és cselekedni, az vagy beteg, vagy szellemi fogyatékos vagy hazafiatlan gazember. Minden más elképzelhetetlen. A cionrádió kéjesen gúnyolódott két napig azon, hogy a magyar fiatalok semmit se tudnak 56-ról. És igazat mondtak. Miközben könyvek hozzáférhetők, filmeket lehet látni, a neten minden videó és történet elérhető. Ennek ellenére ez a korcs fiatalság nem olvas, nem tanul és nem eszmél. Valóban semmit sem tudnak 56-ról, de 1944-ről meg végképp semmit. Visszamehetünk 1848-ig, arról amit esetleg tudnak az is kommunista hazugság. Várják azt, hogy majd a sültgalamb a szájukba röpül. Ez az igazi tragédia, mert erre már nincs mentség, amt látunk és tapasztalunk. Minden társadalomban a fiatalság az, amelyik meglátja a legújabb dolgokat és arra megoldásokat is látnak és cselekszenek. Nálunk? Semmi ilyen nem tapasztalható.