2009. október 4., vasárnap

OKTÓBER 4 – ZAVAROS MAGYARÁZATOK
JOBBIK MAGYARÁZZA HELYZETÉT

Fel kell ébreszteni a magyarságot, a nemzeti öntudatot kell erősíteni, ápolni kell a hagyományokat. A magyar történelem valós múltját és a magyar nyelv igaz eredetét kell oktatni a diákoknak, az igazságot kell eljuttatni a magyar emberekhez. A mai sztálinista alkotmányt újra kell írni őseink hite és a Szent Korona-tan alapján. Mindannyian valljuk, hogy a magyarságért határokon innen és túl egyaránt kötelességünk kiállni. A nemzeti oldalon egyetértünk abban is, hogy azokat az embereket, akik a nemzetünknek ártottak – politikai bűnözéssel, sikkasztással, korrupciós ügyekkel, az ország saját zsebre történő kifosztásával vagy éppen az idegen érdekeket támogató bel- és külpolitikával – felelősségre kell vonni, és meg kell végre büntetni. A Jobbik Magyarországért Mozgalom és az Új Magyar Gárda Mozgalom testvérszervezetek. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy működésükben teljesen függetlenek egymástól. Mindkét szervezet csupán eszköz abban, hogy céljainkat elérjük, a nemzeti oldalt képviseljük. (…) A Magyar Gárda Mozgalom és az Új Magyar Gárda Mozgalom között is azonosak a főbb célkitűzések. A leglényegesebb különbség a kettő között az, hogy míg előbbi egy egyesülethez kapcsolódott, addig utóbbi pusztán mozgalom, amelyet bárki alakíthat egy demokráciában anélkül, hogy ezzel kitenné magát a hatalom zaklatásának. Az pedig nevetséges, és szembe megy a demokrácia alapelveivel, hogy egy éppen regnáló hatalom igyekszik még abba is beleszólni, hogy az állampolgárok milyen ruhában, hol és mikor jelenhetnek meg, vagy formálhatnak nyíltan véleményt. (...) A Magyar Gárda – Budaházy György szavaival élve – „a nemzet becsülete”. Ezek az emberek azok, akik a lövészárokból kikelve képviselik a magyarság érdekeit olyan helyeken, ahol senki másra nem számíthatunk. (….)A Gárdában pedig van cigány származású gárdista, sőt, van, akit beválasztottak a legelitebb alakulatba is. Ez előfordulna, ha házon belül rasszizmus lenne? (Veszprém vármegye Jobbik-elnöke, w.
vpress, részlet) Kép: Vona Gábor

ZAVAROS ELLENTMONDÁSOK

Mi az hogy újra kell írni a Sztálinista- alkotmányt? Ez csak elszólás? Vagy komolyan gondolják? A Jobbik felelősségre vonással szédítgeti az embereket, de még egyetlen nevet (neveket) sem tettek közzé. Miféle ködös igérgetés ez? Vagy névről sem ismerik a bűnözőket? Ha nem akarják a nevüket megnevezni, akkor hogyan akarják őket felelősségre vonni? Mit ért a Jobbik a demokrácia alapelvei alatt? Hol van ez lefektetve írásban? Mondják meg! Azonnal el szeretnénk olvasni... Budaházy György soha nem nevezte a Magyar Gárdát a nemzet becsületének, hiszen amikor Budaházy 2002 óta folyamatosan folytatta utcai akcióit, akkor a Jobbik soha nem állt ki mellette és az utcai harcosok mellett, hanem még bele is rugtak, amit Vona Gábor egy hosszú tanulmányban fejtett ki, hogy miért nem támogatják az utcai tiltakozókat és ellenállókat. Most, amikor a neves szabadságharcos ártatlanul börtönben sínylődik és akkor az ő nevére hivatkoznak, ez több mint gyalázat.