2009. október 2., péntek

OKTÓBER 2 - BETEGES AGYRÉM


MAGYAR EMBER ÍGY NEM FOGALMAZ

ÍGY ÍRNAK ŐK

„A Tradíció világát kérlelhetetlen logikával leromboló s romjain a modern világot felépítő folyamatok globális értékelésével kapcsolatos eme történelmi rövidlátás akadályozza meg a jelenkori (a szó elméleti értelmében vett) ellenforradalmárt abban, hogy abszolút, radikális és koherens módon jobboldalinak érezhesse magát, olyasvalakinek, aki „messziről jön”, aki az európai civilizáció legmélyében gyökerezik, és aki éppen ezért ahelyett, hogy elcsüggedne az intézményesített felforgatás mindennapos látványától, titkos ujjongással tapasztalja felbomlásának nyilvánvaló jeleit.”

Kutya legyek, ha ez a fönti mondat érthető. Ebbe az egy mondatba 3-4 egymásnak is ellentmondó mondat lett belegyömöszölve és ezt úgy tálalják mint valami „okos” szöveget. Brrrrrrr...De van ennél nagyobb hülyesége is a szerzőnek, akit szándékosan nem nevezünk meg, mert nem érdemes megjegyezni az ilyen neveket. Idézem:

„1914 nemcsak a XX. század tényleges befejeződését jelezte, hanem a felforgatás erőinek azon elhatározását is, hogy egyszer s mindenkorra végezzenek a központi hatalmakkal, a Tradíció, vagyis (modernül szólva) a „barbarizmus”, a „babona” és az „autokrácia” utolsó történelmi bástyáival. Csakhogy a Nagy Háború lövészárkaiban, az összes kispolgári bálványt és mítoszt elsöprő elementáris energiák nyomása alatt egy új embertípus kovácsolódott ki, amely - önmagára ébredve - már nem érezte magát otthon abban a világban, amelybe beleszületett, s ezért elhatározta, hogy lerombolja azt. Ez volt a fasizmus mint európai jelenség, ez a megmagyarázhatatlan zárójel a végtelen „haladás” történetében, amelynek a végső tévedése még ma is az marad, hogy vereséget szenvedett.”

Tehát őszerinte az olasz fasizmus a kor elleni „lázadásból” született meg. Ennél nagyobb marhaságot ritkán lehet olvasni.