2009. október 6., kedd

OKTÓBER 6 – AKCIÓBAN A LOVAGREND

SOKADIK MÁLTAI LOVAGREND

Magyarország a lovegrendek paradicsoma, itt minden üzletelő titkos szervezet szabadon működhet. Ezek aztán titkos politikai kapcsolataikon keresztül olyan politikai dolgokba szólnak bele, amelyre nem lenne jogosultságuk. Csak Máltai nevű lovagrendből annyi van, hogy lehetetlen számon tartani ezeket. Most az a Máltai lépett színre a terroristák védelmében, amelyikről alább olvashatunk. Csak hogy be tudjuk tájolni ezt a zsidóvezetésű lovagrendet, elég a honlapjukra ránézni, ahol a cigányprímástól kezdve, Rákosi Mátyás tábornokáig (néhai Király Béla) egy csomó jellegzetes figura tekint ránk. A lovagok magukat „jótékonysági” szervezetnek határozzák meg, ám az ehhez való pénzforrásokat nem nevezik meg. Azt is a tudomásunkra hozzák, hogy nem a magyar jog alá, hanem nemzetközi jog alá tartoznak. Ez még gyanúsabbá teszi őket. Még idén április 20-án a Népszava cikket közölt a terroristákról, amelyet a máltai oldal dátum nélkül leközölt (képen), ezzel az előszóval:
A Bolíviában terroristacselekménnyel összefüggésbe hozott és letartóztatott magyar állampolgár, Tóásó Előd családja felkérte a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége Külügyminisztériumát, hogy humanitárius misszió keretében kíséreljen meg minden tőle telhető humanitárius és jogi segítséget megadni. A Lovagrend Külügyminisztériuma a nemzetközi normákkal összhangban kész arra, hogy segítséget nyújtson a bajba jutott magyar állampolgárnak. A Lovagrend Külügyminisztériuma szükségesnek tartja hangsúlyozni, hogy elítél minden erőszakos cselekményt és megnyilvánulást, különösképpen a terrorizmust, de rámutat arra, hogy minden embert megillet az ártatlanság vélelme, a humánus és alapvető emberi jogokból fakadó bánásmód, továbbá a tisztességes eljáráshoz való jog. A Külügyminisztérium haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Bolíviai Köztársaság illetékes hatóságaival, és meggyőződésének ad hangot, hogy Bolívia ebben a tragikus ügyben a fenti normáknak megfelelően fog eljárni. (máltai oldalról)

Ha jól értelmezzük a lovagok kijelentéseit, akkor a terrorizmust úgy általában elitélik, de amit Rózsa Eduardó és hazai társai csináltak, azt nem itélik el, hanem azonnal megindították nekik a segítségnyújtási gépezetüket. Majd kioktatják Boliviát arról, hogy mit kell tenniük. Azért ez a fölényes hangnem elég különös egy külföldi szervezet részéről. A lovagok egy május 5-i cikkben már erről nyilatkoznak (képen): „Mi nem kivánjuk eldönetni, hogy Tóásó mit tett és mit nem tett, mi nem vagyunk bíróság. Mi nem kivánunk a Külügyminisztérium helyett eljárni.” Persze itt sem mondanak igazat, mert azokban a napokban éppen az új kinevezett külügyminiszter (Balázs Péter) kijelentette a tévében, hogy a máltai lovagrenddel együttműködési kapcsolatban vannak. Hogy is van ez? Miközben a szerevezet jótékonyságinak állítja be magát, aközben a magyar állam külügyminisztériumával együttműködik. A terroristák ügyében. Azóta eltelt közel fél év és most már a lovagok nemcsak itéleteket mondtanak a tévében, hanem Boliviát is fegyegették annak belpolitikai berendezkedése miatt. És kilátásba helyzeték, hogy Boliviára rászabadítják a nemzetközi emberjogi szervezeteket. Ez az elhatározásuk azért is különös, mert a boliviai hatóságok éppen egy amerikai emberjogi szervezetről derítették ki, hogy azok nagyban támogatták a Rózsa-féle terrorista bandát. Továbbá kiűzték az országukból a másik hasonló amerikai szervezetet, mert azok is politikai felforgató tevékenységet folytattak. Kép: nagyításhoz rákattintani